RS 30

hovrätten flyttar till stora kronohuset: 1840–1883 Det har redan framgått att Fortifikationshuset inte var samma slags representativa byggnad som hade uppförts för Göta hovrätt och Vasa hovrätt, utan valet av lokal utgjorde en praktisk lösning för att kostnader för inköp av en byggnad inte skulle behöva föranleda ytterligare kritik gentemot Karl XIV Johan på riksdagen efter hovrättens inrättande. Hovrätten måste emellertid ha önskat en mer ståndsmässig byggnad, och Wendes artilleriregemente var trångbott bl.a. när det gällde kanslilokaler.335 Lösningen blev att uppföra en byggnad som kunde disponeras dels av regementet, dels av hovrätten, nämligen Stora Kronohuset. Detta namn på byggnaden synes inte ha varit officiellt bestämt, för de första åren kallades byggnaden ofta ”det s.k. stora Kronohuset”.336 Det finns varierande uppgifter om vem som var arkitekten bakom byggnaden. En uppgift gör gällande att det var kaptenen vid Wendes artilleriregemente Göran af Klercker, som hade ritat Kristianstads första teater. Troligen gav tf. chefen för överintendentsämbetet Fredrik Blom huset dess slutliga utformning.337 Han är under alla förhållanden den som utöver Karl XIVJohan personligen hanterade frågan om inskriptioner och symboler på byggnadens fasad.338 Flytten till Stora Kronohuset ägde för hovrättens del rum i maj 1840, men Wendes artilleriregemente flyttade in först den 8 november 1841, ”då de för Regementet anslagna ämbetsrum numera blivit försedda med möbler”.339 Söndagen den 24 maj 1840 invigdes hovrättens nya lokaler, och enligt en rapport i Skånska postengick det till på följande sätt. Först gick hovrättens ledamöter och anställda från gamla hovrättshuset för att delta i högmässan i kyrkan, sedan gick de i procession till nya hovrätts335 Sölve Ossiannilsson, Wendes regementes historia 1794-1944, Kristianstad: Kungl. Wendes artilleriregemente, 1944, s. 109 ff. 336 Se t.ex. Skånska postenden 29 januari 1842 och den 10 september 1845, Nyaste dagligt allehanda den 25 juli 1842, Barometernden 23 september 1846. 337 Alnebeck m.fl. 1973 s. 3. Se om Blom och hans arkitektoniska inriktning Ragnar Josephson, ”Fredrik Blom”, Svenskt biografiskt lexikonbd 5. 338 Riksarkivet, Överintendentsämbetets arkiv, Ritningar över profana byggnader i Sverige, JIa:PK59. 144 Stora Kronohuset

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=