RS 30

hovrätten som remissinstans Hovrätten var också för ett avskaffande av spö- och risstraffen,333 men den ville inte gå lika långt som den liberale lagkommittéledamoten Johan Gabriel Richert och genast avskaffa dödsstraffet. Hovrätten ville att användningen av dödsstraff successivt skulle minskas för att till slut upphöra, men ledamöterna var rädda för att ”ett brådstörtadt beslut om detta straffs borttagande” kunde innebära ”att folkets supponerade mognad för denna mildring i strafflagen för tidigt blifvit tagen i anspråk och följakteligen lifsstraffet åter måste upptagas”.334 Utöver dödsstraffet skulle således straffarbete, fängelse och böter finnas som straffarter. 332 Juridiskt Arkif bd 9 s. 12 f. 333 Juridiskt Arkif bd 9 s. 14. 334 Juridiskt Arkif bd 9 s. 22. 140 mannen ådagalagt, så ock öfrige omständigheter, som försvårande eller förmildrande äro, hvarigenom domarens förmåga att sluta, hans erfarenhet och menniskokännedom tagas mer i anspråk än nu är fallet, eller med andra ord visa, att han är Embetet vuxen; men för Domaren blir det en pligt, att göra sig så fullständigt bekant med Lagen och dess principer, att hans beslut uttrycker just det straff, Lagen åsyftat, fastän i mer allmänna termer blott häntydt. I den mån han rätt vetat uppfatta detta syftemål, skall han med större tillfredsställelse än nu, i afseende på de absoluta straffen, tillämpa en Lag, som, genommöjligheten att ådöma hvar och en det straff, hans gerningar värda äro, icke strider emot Domarens egen rättskänsla och en sann humanitets fordringar, samt dymedelst befästa aktningen både för Lagen och dem, som fått sig anförtrodt det dyrbara och ansvarsfulla kall att bestämma öfver likars väl och ve.”332

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=