RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 heten, under det fackmännen lärt i honom vörda den oförtröttade befrämjaren af deras egen utveckling i kännedom om lagstiftning och lagskipning i både vårt eget och främmande land.”321 Kristianstad blev på 1830-talet ett kulturellt centrummed framför allt liberala förtecken.322 De liberala hovrättsassessorerna Carl Christian Schmidt och Peter Qviding – som båda blev justitieråd (1845 respektive 1847) – bidrog i hög grad till att stärka det nätverket. Peter Qviding var gift med Charlotta Bremer, Fredrika Bremers syster, och tillsammans med Carl Christian Schmidt drev de båda hovrättsjuristerna i Kristianstad ett boktryckeri med förlagsverksamhet (Carl Schmidt & Co). Fredrika Bremer vistades i Kristianstad 1831, där hon fick sin filosofiska och religiösa bildning hos sin vän och förtrogne Per Johan Böklin, rektor vid stadens trivialskola. Hon publicerade sig också hos Carl Christian Schmidt.323 Författaren Carl Jonas Love Almqvist var väl förtrogen med residensstaden Kristianstads sociala och kulturella nätverk. Han hade besökt staden ett par gånger i slutet av 1830-talet. Sensommaren 1837 gjorde han en resa till Blekinge och Skåne, och hösten 1838 for han tillsammans med teologiprofessorn Johan Henrik Thomander från dennes sommarställe vid Karlshamn via Kristianstad till Lund, där han under ett par månader speciminerade för professuren i estetik och moderna språk (som han dock icke fick). Kristianstads liberala miljö inspirerade Almqvist till en juristroman, Amalia Hillner, som utkom 1840 – året efter sin radikala uppgörelse med äktenskapet och den föråldrade familjesynen i romanenDet går an. Amalia Hillner är en juridisk brevroman om en knivig arvstvist, som ”ser ut 321 Wieselgren 1880 s. 82. 322 Detta avsnitt om Almqvist och romanen ”Amalia Hillner” bygger på Kjell ÅModéer, ”Carl Jonas Love Almqvist och juridiken. Ett law & literature perspektiv”, i: Sten Heckscher & Anders Eka (red.), Festskrift till Johan Hirschfeldt, Iustus Förlag: Uppsala, 2008, s. 286 ff. 323 Carina Burman, Bremer. En biografi, Albert Bonniers Förlag 2001, s. 109. 134 Carl Jonas Love Almqvists hovrättsroman Amalia Hillner (1840)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=