RS 30

möbler, böcker och andra inventarier förmodligen varit avsett att betraktas på håll, eftersom griparna inte kommer till sin rätt omman betraktar bordet på nära håll. Det kan misstänkas att bordet har en koppling till Casper Ehrenborgh: Hans friherrliga vapen hålls av två gripar, en av guld och en svart.275 Enligt Ehrenborghs bouppteckning fanns i det yttre förmaket i hans bostad i Kristianstad en förgylld spegel och ett ”Förgyldt Konsolbord med Porphyrskifwa”, och dessa föremål var bland hemmets mest värdefulla möbler.276 Eftersom Ehrenborghs dödsbo var konkursmässigt277 och lösöret såldes på auktion den 9 maj 1844278 är det inte alldeles enkelt att reda ut detta ytterligare, och det saknas säkert stöd för att det är fråga om samma bord.279 Det kan vara så att hovrättens och Ehrenborghs bord är två olika bord men har ett samband, t.ex. genom att Ehrenborgh har kunnat knyta an till Karl XIVJohans engagemang i porfyrbrytningen. Ytterligare en detalj av intresse från denna tid är uppsättningarna med bläckhorn och sandströare av tenn. Bläcket behövdes vid renskrivningen av handlingarna, och sand ströddes över det skrivna innan det fanns läskpapper för att torka överflödigt bläck.280 Hovrätten hade ett anslag om 1 000 rdr bco årligen i expensmedel. Dessa användes till inköp av papper, lack och ved samt till städning av hovrättshuset.281 Upphandlingen skedde genom auktioner.282 275 Magnus Bäckmark m.fl., Riddarhusets vapensköldar, bd 3 Frihetstid till 1900-tal, Stockholm: Riddarhuset, 2019, s. 487 f. 276 HSBA, Bouppteckningar, EVIIaa:5, 1841–45, s. 432v. 277 Ebbe Kock, ”Casper Wilhelm Michaël Ehrenborgh” i Svenskt Biografiskt Lexikonbd 12. 278 Skånska posten den 1 och den 7 maj 1844. I Landsarkivet i Lund, Kristianstads stadsarkiv, Rådhusrättens och Magistratens arkiv, serienA IVauktionsprotokoll, finns en lucka 1843– 48. 279 Något inköp finns i alla fall inte redovisat bland hovrättens expenser, seHSBA, GIa:24, räkenskapsböcker för expensmedel 1844. Även GIa:25–26 avseende åren 1845–46 granskade utan resultat. 280 Franzén 2016 s. 56. 281 HSBA, GIa:1-3, räkenskapsböcker för expensmedel 1821–1823. 282 HSBA, FVI:1, handlingar ang. inköp, upphandling m.m. 1826–1849. 114

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=