RS 2

19 (1(■ )TA LA c. ARNA S Lli KAR KR ATT the hull, let her iuke it for her uu/neb-iuerth uixd her ehustiti]: uiul, if not, let her take whut (/reuse nun/ adhere to her hands. Dinu'lian (Lode. II; X\'1II:8 ((L;a 1300);^* If a mail separate from his lawful wife ... If she be found to he a violated maid, without denial, her suioek is to he eut before and behind; and then the man is to (jive her a steer, with its tail (/reused: and, if she he (d)le to hold it hi/ its tail, let her take it for her ae/weddi. I \'enedotian (Lode. II; I;‘27 ((L;a 1200), stadj'as att en kvinna, som j)å hnillopsnatten heskylles av mamieii fiir att inte vara jniigfrn, under vissa omstiindigheter iir lieriittigad att ITira motbevisning med .sjn edgiirdsmän. innefattande hennes fiiriildrar och syskon. .Stadgandet fortsätter; »If she will not he exenlpated. let her shift be cut off as high as her hip; and let a i/earliiuj steer he /nit in her hand, haviiuj his tail (/reused with tallow: und if she ean hold him hi/ his tail, let her take him in lien of her share of the arji/vren: and, if she cannot hold him, let her he without am/ thiiu/.» linian man diskuterar det eventuella samhandet mellan giitalagarnas lekarerätt oeh dessa keltiska källställen är det givetvis nödvändigt att fastställa källornas åldersrelationer. .Skulle de keltiska källorna vara yngre än den iildsta svenska källan blir ju en keltisk influens pä giitarätten mindre trolig; skulle de keltiska källorna däremot vara iildre (ikas m<)jligheten för en sädan päverkan. (iwentian. Dimetian oeh ^’enedotian Code utgiira de vanligtvis använda beteckningarna pä tre skilda grupjier av manuskriptvarianter, vilka innehalla walesiska medeltida rättsregler. Dessa källor gä tillhaka pä en lagstiftning frän mitten av 900-talet. vilken anses ha konung Ilywel till upphovsman, (ienom denna lagstiftning medeltida landslagarna •’* OwcMi, a.a. s. | l-T)!'!'. kurs.). Owuti. a.a., s. 41. (\\viu‘l)-\vt>rlli är tui teknisk tenn för hot. .({^weödi iir den utslyrsel, som kvinnan fäll av sin fader och fiirt me<t sig i boel. .\rgyvreii l)eleeknar egeniligen den l()sa egendom, som kvinnan förl med sig ulöver sin ulslyrsel. 1 \'enedolian C.ode lyeks lermen i <iella fall innefalla hennes "agweddi». De häda sislnämnda walesiska insliliden molsvara den germanska hemgiflen. I de lalinska versionerna anviindes oeksä lermen »dos'>. närmast en parallell till de norska och svenska högsamarbetades kunglig rätt oeh lokala

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=