RS 2

7 BÖTER OCH BAIIGAR Baiii^sysIcMiief har alltså förekommit i såväl Ihilsiiii'e- som Våst- ^(■)lala;4ariia. Det återstår att imdersiika. huruvida det även hirekommit i de övriga landskapslagarna. 1 den norska Frostatingslagen angives 12 öre silver som det normala hiitesheloppet. Det iildre mindre hiitesbeloppet. för vilket i Norden den alhniinna heniimningen synes hava varit rcttr eller rvt, in)pgiek enligt de danska och svenska råttstolkare till ö mark penningar. Del är möjligt alt detta bötesbelopp på grund av myntförsämringen motsvarar 12 (ire silver, d.v.s. den vanliga grundboten skulle i hela Norden ha varit densamma.Då denna i baugsyslemel utgjorde eu bang synes bärav framgå, att delta system tidigare allmiinl förekommit i alla de svenska lagarna liksom i de bevarade äldre norska laghandskrifterna. För denna slutsats talar också, att biitesserien i vår äldsta rältskälla, Fornringens risluiug. ;ir ö ö)re, 12 (ire och 24 öre. d.v.s. V2, 1 och 2 hangar. Det förhållaudet att denna biitesserie synes ha varit ty[)isk f()r vårt iildsla hiilessystem,*^ talar för slutsatsen alt baugsyslemet allmänt fiirekommit i fornsvensk rätt. *•' Anli‘c-Unini»ar olli-r Professor Winrolhs Rällshistoriska Föreliisningar i SIraffräll (1881)), s. ‘JD. “ Se luirom senast förf., Forsaringens ristning i Sv..I.T. 1907. oeli cliir anf. lagrnin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=