RS 2

(; ()TAlac;a unas l i : kake ratt KELTISK INELUENS? EN AV Docent ERIK AXXICRS 1 ÄLDRE VÄSTGÖTALAGEX. respektive öslgiitalagen finnas f()ljande stadganden. vilka brnka citeras som exempel på våra IVirfäders bistra skämt lynne: VgL 1 Detta är lekarerätten Rlir lekare slagen, det skall alltid vara ogillt. Blir lekare sårad, en som går med giga eller far med fiol eller trumma, då skall man taga en otam kviga och föra henne iipp på bäsingen. Sedan skall man raka allt hår av svansen och sedan smörja den. Sedan skall man giva honom nysmorda skor. Sedan skall lekaren taga kvigan om svansen, och en man skall slå till med en skarp piska. Kan han hålla henne, då skall han hava det goda djuret och n juta det, som en hund njuter gräs. Kan han ej hålla henne, skall han hava och tåla det som han fick. skam och skada. Ilan bedje aldrig om mera rätt än en hudstrnken trälkvinna.^ ÖgL. Dråpsbalken 18: 1 Xu varder en lekare dräpt; då böte man till hans arvinge en tre år gammal kviga och köpe honom nya handskar och nya skor och Femte serien. ^ Holml>äck och Wessén. .Svenska I.andskajisla^ar (S.L.L. .\klre Västgiilalagen. 1947. s. 197. (I det tiiljande användes furkortningssystemet i detta verk.l Om l);isingen se a.a., s. 19t). —- .Ii'r Sture Petréns anmiilan i Sv.IT 194() s. ä8() f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=