RS 2

2 GERHARD HAFSTRÖM Frostatingslai^en (kap. IX. 1) innehåller liknande bestäminelser. k2nlii;t denna lag skulle alla i iillen lödda män. vilka vorn baiiggilla män. ba rätt att ättleda liksom fadern och brodern, om dessa inte vore i livet. (Suå sculo (dier b(iu(j<fildismeun (lettbornir leidd ludun i (vtt sem fddir edd brodir ef peir ei(/i til). Fno. bcnu/r, ring, användes i äldsta tid som namn på biiter.- Gidd- och silverringar och stycken av sådana ringar brukades nämligen som betalningsringar och ordet övergick därefter till att angiva sådana till visst värde. Först och främst användes sålunda bdugr som namn på böter till konungen [hHjbdiujr, rdnbdiK/r, slddbidigr, jfr Hertzberg glossar XGL ^’). som hade ett värde av 12 öre eller 1 V2 mark. Det var i norsk rätt endast till kungen ocb aldrig till biskopen, som baugar erlades: detta visar deras förkristna ursprung. Pl. bdiujdr användes som namn på de mansbiiter. vilka erlades av en dråpare ocb hans närmaste fädernefränder till den dräj>tes släkt. Oftast användes namnet bdiujdr om tre olika slags mansböter [IxQfudbdiKjr, brdönrbdiujr, brd'drumjsb(ni</r), vilka erlades av de närmaste fränderna på farssidan (bangamenn. FL 2; bdiujgildismeun, GL 243 ocb 244). 1 II. L. MH (v. 2 finnas ålderdomliga bestämmelser, vilka tilldragit sig forskningens särskilda uppmiirksambel.^ Först säges i lagrummet, att »så långt sträcker sig hemgången, som ytterst gå horn ocb hovar». Därefter uj)präknas en biitesserie enligt dubbleringsprincipen —om hemfriden kränkes i mellanbagen; på ängen: på inhägnad åker eller i hölada eller på inslängd plats i åker eller äng: vidare i sädeslada på åkern: därefter på landningsställe, i bumlegård, i boskapsfålla ocb i balmlada: sedan i ladugård; ocb slutligen på gården. Samtliga dessa biiter beräknades i tire och voro tredelade. Därefter ftilja dessa bestämmelser: Ocb i ftirslugan, höte ban två bogar i varje tredjedel. Mellan tröskeln och biirden, sex bogar i varje tredjedel. ^äd bården, åtta bogar i varje tredjedel. Mellan härden och gavelbänken, tolv bogar i varje tredjedel. På gavelbänken, sexton bogar i varje tredjedel. - Art. hölcr av Didrik .Arup .Seip i Kulturhistorisk Leksikon. 2 bandet. ^ Lizzie Carlsson, Hög.siitet oeh hemfriden, Rig 1935 — Ragnar Heininer, Hemfridens lokala utsträckning enligt svensk landskapsrätt. Sv..LT. 1945.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=