RS 2

BOTKU OCH BAI(;AR AV Phokkssor GKUHARI) HAFSTRÖM I SAV\\L (iULATlXGS- SOM FROSTATIXGSLACIARNA tinnns ålderdonilii^a rälfsrei,der oni ällledninj^en (Uni I 1 e i d i n . varii^eiioin rräinsl oiikla barn inleddes i ätten. Attlednini,'en tirades enlii't Gidatingslai^en. kap. 58. inoin iitten ined ett stort gästabud. 'Fill detta skidle bryggas öl av minst 8 såld malt. Fn 8 år gammal oxe skidle offras oeh buden på biigra frambenel skidle flås av. Därav skidle tillverkas en sko. vilken skidle stiillas bredvid öltiinnan. 1 skon skulle ättledaren oeh den ättledde sliga samt iivriga närstående sliiklingar. .\ltledaren skidle därefter uppläsa följande a11 i 11 e rerade formel: »Fe Icidi penud imiii till fiarsess er cc </if hdiioiu oc til (jidllz oc til (jidvdr oc til scss oc til .sd'tc.s oc til hotd och tit h(ni<id oc til dllz rcttcr sod scm moder hons uicri mundi keypt.» 1'ormeln lyder i iiversiittning till nutida svenska:* »Jag letter denne man till det gods. som jag giver honom till gjiild oeb till gåvor till plats i hiigsälet till biiter och till liaugar. oeh till all riitt som om hans moder blivit köpt med fästmansgåva.» .llr K. Hol>l)t‘rsla(I, (iiilalingslovi i Norrom* Bokverk nr .'13 (2 1952), Oin ällletlningen, se niirniare Matliilcle Werf’elaiut. .Kttleidint;. T.f.B. s. 84 f. 1890, oeli A. l''rler. l)as Bilual des nordiselien (iesehleelilsleite. Zeitseliritl der .Savi^iivslifluiif' 1'iir Beelilsf^eseliielite, (lerni. (14. 1944. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=