RB 61

138 Förutsättningar för språkpåverkan skulle i princip ha förelegat redan från och med grundandet av de allra första kristna församlingarna i Norden. Eftersom de första ansatserna under 800-talet led ett katastrofalt bakslag, är det knappast realistiskt att räkna med sådan språkpåverkan förrän kristnandet återupptogs i Danmark under 900-talet. Vi har ovan (II.1.2.1. och II.1.2.2.) sett att spridningen av gops och iorp av allt att döma har skett från söder mot norr, med början i Danmark. Även spridningen av koster och eghri låter sig enklast förklaras som en rörelse från söder mot norr. Jag utgår därför i resonemanget nedan från att de tänkta semantiska funktionslånen har gjorts till forndanskan. Det är viktigt att genast framhålla att hypotesen omfunktionslån inte förutsätter att de skulle ha resulterat i nya ord. Tvärtomär det helt klart att de nordiska ord det är frågan om var redan existerande. Med den terminologi somanvänds inomden s.k. kontaktlingvistiken (Ureland 1985, s. 111) skulle det snarast vara frågan om semantiska adaptationer. Med de termer som används av Betz skulle det vara Lehnbedeutungen eller Lehnbildungen (Betz 1936, s. 2). De antaganden som görs här anknyter endast till det faktumatt orden systematiskt togs i bruk som beteckningar för de rättsliga begreppen inom den givna strukturen och att de fick sådan spridning att de - helt eller delvis - konkurrerade ut förutvarande termer för samma sak. Frågan huruvida orden kunde ha använts någon gång, tillfälligt, sombeteckningar för de ifrågavarande begreppen även före eller vid sidan av den kristna kyrkans språkliga inflytande blir då utan intresse. Det är den systematiska användningen, den terminologiska funktionen, somfokuseras här. 2.1. En hypotetisk serie terminologiska funktionslån I detta avsnitt skall jag redovisa de fyra första, viktiga termutbytena i deras sannolika relativa kronologi med angivande av de tänkta latinska orden i givarspråket. Jag redovisar sedan argumenten för funktionslån för respektive termi ordningen (2), (3), (4) och slutligen (1). lat. res, sg. och pl. lat. terra lat. possessio, sg. och pl. lat. hona, pl. (1) fdan. koster, sg. och pl. (2) fdan. iorp (3) fdan. eghn, sg. och pl. (4) fdan. gops 2.1.1. fdan. iorp - lat. terra Först skall sägas att det är lätt att konstatera att iorp faktiskt användes som översättningsord för terra i fsv. diplom. I DS 1:341 a är fråga om jordabyte: »wj giordom jordhaskipte ... givandis hanom... alth thorpithsomheter burgarstorp (lat. orig. »concamhium fecimus terrarum ...»)». Diplomet är daterat till

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=