RB 61

IV. Förändringens vind- en förklaringsteori I detta kapitel skall jag — med utgångspunkt i det rekonstruerade förmedeltida terminologiska (och begreppsliga) tillståndet - kort rekapitulera de stora förändringar sominträffade i samband med medeltidens inträde och därefter formulera en teori om den kristna kyrkans etablering som en gemensam motor bakomförändringarna och försöka argumentera för denna. Vidare kommer jag att försöka värdera de konsekvenser denna teori kan tänkas få för den här använda språkgeografiska analysen. Därefter diskuteras frågan varför eghn kom att utvecklas till immobilterm. Slutligen kommer jag att göra några sammanfattande reflexioner. 1. Det förmedeltida Utgångsläget Den övre nivån av den rekonstruerade ursprungliga nordiska terminologiska strukturen och dess termer var synnerligen enkel (jfr III.4.2.2.). Den bestod enbart av fé/fa: för EGENDOMI ALLMÄNHET innefattande kategori land för MARKFÖRODLING OCHBETE. Den kontrasterar därför mycket starkt mot det tillstånd somuppvisas av medeltidslagarna, framför allt de fastlandsskandinaviska lagarna. Det har i ett tidigare arbete varit möjligt att påvisa att den här rekonstruerade ursprungliga nordiska terminologin hade direkta motsvarigheter i en rad andra germanska fornspråk (se Ruthström1983). Det förefaller därför som om både terminologi och struktur skulle ha varit gemensamma och ursprungliga för de germanska språken. Omdetta är riktigt, så innebär det att den i Norden använda förmedeltida terminologin och strukturen hade varit oförändrad under synnerligen lång tid, kanske närmare 1000 år. Det är därför så mycket mer påfallande att de stora förändringar som inträdde i det nordiska lagspråket vid medeltidens ingång inträffade jämförelsevis mycket plötsligt. Under loppet av endast några få århundraden byttes strukturen ut, den antagna ursprungliga gemensamma termuppsättningenupplöstes och en lång serie av successiva termutbyten gav till resultat individuella termuppsättningar för varje enskild bevarad lag. Den terminologiska utvecklingen i Norden strax före och under medeltiden framstår då som ett så dramatiskt kontinuitetsbrott att det kräver något slags särskild förklaring. special- som

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=