RB 60

55 författaren använde sig av, naturligtvis tysk, med också i omfattande grad fransk och engelsk litteratur.^! N. H. Baches »Brandforsikringsretten, I» (1905; X+292 s. inkl. reg.; 8:o) behandlade ett område, som vid tiden för bokens utgivande var i lagstiftningen helt oreglerat i Danmark. Bache nämnde som brandförsäkringsrättens källor »en mer eller mindre berettiget Analogiseren fra de positive SoforsikringsLovregler» och »Forholdets Natur». Han beklagade också, att det rättsvetenskapliga utvecklandet av rättsområdet hade »maattet tage et rationelt set fejlagtigt, abstrakt-juridisk Udgangspunkt», vilket dock historiskt sett var förklarligt.^2 2.4.3.4. Immateriell förmögenhetsrätt Torps »Kort Fremstilling af Lagren om den ideelle Produktions Beskyttelse» med underrubriken »Tillasgg til den danske Formueret» (1889; 122 s.; 8:o; 2. Udg. 1898) är den första danska framställningen av förmögenhetsrättens tredje delområde. Grundtvig skrev senare »Kort Fremstilling af Forfatterretten, efter Lov 29. Marts 1904 og Bernerkonventionen» (1905; 234 s.; 8;o; 2. Udg. 1918).^^ 2.4.4. Familjerätten »Den danske Familieret» (1882; IV+363 s.; 8:o; 4. Udg. 1899) hör till Deuntzers mera omfattande arbeten.9*! Också på detta område följdeBentzon Deuntzer, och han gav år 1910 ut »Den danske Familieret. Paa Grundlag af J. H. Deuntzers Familieret» (VIII+450 s. inkl. reg.; 8:o; 2. Udg. 1916). Liksom redan Deuntzer lämnade också Bentzon den traditionella tjänstehjonsrätten och också förmynderskapsrätten utanför familjerätten. Den gifta kvinnans rättsställning förbättrades redan genom Loven om Formueforholdet mellem yFgtefxller 7.4.1899 och Axel Borgen meddelade i inledningsorden till sin lilla monografi »Oplosning af aegteskabeligt Formuef^ellesskab forsaavidt den ikke grunder sig paa ^gtepagt» (1904; [III] +91 s.; 8:o), att det blivit vanligt, att äkta makar upprättade ett äktenskapsförord. Svend Bentzons »Uasgte Born. Deres Ret i Nutid og Fortid» ([X] +237 s.; 8:o) var en reformskrift, som byggde på, att författaren hade medverkat vid utarbetandet av ett lagförslag omförbättrandet av de utomäktenskapliga barRecension av Thomsens avhandling i UfR 1885, s. 737—748 (C. Torp) och (mycket kritisk) i TfR 1888, s. 212-217 (H. S.), positiv recension av Federspiels avhandling i TfR 1902, s. 134-147 (Oscar Platou). Bache, s. 1 f. och 5 f. Positiva recensioner i TfR 1905, s. 423-430 (Axel Skibsted) och UfR 1906 B, s. 89—92 (Eigil Bramsen). Positiv recension i UfR 1906 B, s. 177—184 (Vinding Kruse). Recension i UfR 1883, s. 1249-1255 (anon.). Se Bentzon, Familieret, s. 1 f. Positiva recensioner i UfR 1910 B, s. 262-271 (Henry Ussing) och TfR 1911, s. 364-376 (Birger Wedberg).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=