RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 emellertid till att han tillsammans med bl.a. C.A. Agardh tog initiativ till Skånska hypoteksföreningen.212 Hovrättens organisation byggde på den i Vasa hovrätt, som också bestod av endast en division. President och hovrättsråd tillsattes efter kallelseförfarande enligt 28 § regeringsformen, medan ansökningar krävdes till övriga ämbeten och tjänster.213 Utöver presidenten skulle det finnas två hovrättsråd, fyra assessorer, en sekreterare, en advokatfiskal, tre notarier, en aktuarie och två fiskaler. Utnämningarna utfärdades den 20 mars 1821.214 Till hovrättsråd utnämndes Samuel Abraham Leijonhufvud, lagman i Skånska lagsagan, och Gustaf Fredrik Bergencreutz, assessor i Göta hovrätt. Leijonhufvud nedtecknade sina minnen, och de är utgivna av trycket. Dessvärre beskriver han inte vad han upplevde under sin tid som lagman och hovrättsråd i Skåne.215 Han hade studerat juridik i Lund och varit auskultant i Göta hovrätt. Senare, 1826–36, var han president i Göta hovrätt.216 Gustaf Fredrik Bergencreutz hade samma bakgrund som Leijonhufvud men hade varit i Lund och Göta hovrätt några år tidigare.217 Till assessorer utnämndes assessorn i Göta hovrätt Jean Albrekt Berg von Linde, borgmästaren i Halmstad Elias Gustaf Nolleroth, auditören Gustaf Erik Wetterström och tf. protokollssekreteraren Lars Peter Kallenberg. År 1830 tillkom två ytterligare assessorsämbeten.218 212 Emil Sommarin, Skånska hypoteksföreningen 1836-1936. Minnesskrift, Lund: Berlingska, 1936, s. 7 ff. 213 Modéer 1971 s. 91 ff. 214 Denna dag anges för utnämningarna hos Elgenstierna, se fotnot vid resp. person. Detta måste vara dagen då utnämningsbreven expedierades. Besluten fattades i statsrådet (protokollet för kammarärenden) den 14 mars 1821, se Modéer 1971 s. 92 och 94. 215 H. L. vonDardel (utg.), Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar, Stockholm: Norstedts, 1919, s. 79 f. 216 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, bd 4, Stockholm: Norstedts, 1928, s. 569. 217 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, bd 1, Stockholm: Norstedts, 1925, s. 319. 218 Borgström 1901 s. VII. 96 Den första uppsättningen ledamöter

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=