RS 30

den första byggnaden: dortifikationshuset denna invändning att hovrätten skulle använda byggnaden.176 Fortifikationschefens ord torde ha vägt lätt eftersom förfarandet innebar en för staten billigare lösning: ”Därigenom vred man ett vapen ur händerna på de oppositionella krafter, vilka hade för avsikt att anmärka på konungens handläggning av ärendet vid nästkommande riksdag.”177 Fortifikationsbefälhavaren såg till att lokalerna iordningställdes för hovrätten,178 som använde byggnaden under 20 år, till dess att Stora Kronohuset stod färdigt. Något närmare om rumsfördelningen och inredningen synes inte vara känt. Det finns en ritning från tiden efter det att staten köpt fastigheten 1764, och därav framgår att det på bottenvåningen och första våningen fanns vardera ett rum kallat ”Sahlen”, och något av dessa rum torde ha använts som sessionsrum.179 Åtminstone en av presidentstolarna torde ha använts redan under denna tid. Sedan hovrätten hade flyttat till Stora Kronohuset, användes Fortifikationshuset av Wendes artilleriregemente för utbildningsverksamhet. Fortifikationshuset kallades också Lilla Kronohuset.180 Stenarna med inskriptioner flyttades 1959 till Kristianstads museum och ersattes med kopior,181 som fortfarande kan ses i fasaden. Hovrättens byggnad var oansenlig, omman jämför med Wrangelska palatset, hovrättsbyggnaden i Jönköping och Vasa hovrätts byggnad; de båda sistnämnda hade uppförts särskilt som hovrättsbyggnader även om det tog tid från hovrätternas instiftande till dess att byggnaderna stod färdiga.182 Det behövdes dock andra symboler, och främst bland dem var två sigill. Anledningen till att det behövdes sigill var att domar och brev 176 Modéer 1971 s. 78 ff. 177 Modéer 1971 s. 82. 178 Modéer 1971 s. 98. 179 Plan, Façade och Profiler af Gården N:o 52 och 53 wid Kyrckio-gatan i Christianstad, Som Riksens Höglofl. Ständers Uphandlings-Deputation för Kongl. Maij:ts och Cronans Räkning, 1764, köpt af H:r Borgmästaren C. Schultén, delvis återgiven av Andersson 1963 s. 20 ff. 180 Roy Alnebeck m.fl. (red.), Vår mäss 1922-1972, Kristianstad: Wendes officerskår, 1973, s. 3. 181 Andersson 1963 s. 25 f. 89 Hovrättens sigill

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=