RS 30

karl xiv johan Å andra sidan finns det vittnesbörd om att Karl Johan inledningsvis hade ett kyligt förhållande till Högsta domstolen. Bakgrunden till detta var Karl XIVJohans missnöje med att inte ha mer att säga till om i judiciella sammanhang än de två röster han hade i Högsta domstolen. Han försökte 1823 avskaffa den kungliga rösträtten och utfärdandet av domar i kungens namn, men ständerna gick inte med på detta.135 Som redan har nämnts blev Göta hovrätts arbetsbörda under 1810-talet hela tiden tyngre, trots att Värmland fördes över till Svea hovrätt, trots ytterligare divisioner och trots att antalet ledamöter som krävdes för domförhet minskades.136 År 1819 gav justitiestatsministern Fredrik Gyllenborg hovrättspresidenten Arvid Eric Posse i uppdrag att lämna förslag till hur problemen kunde avhjälpas. Den enda åtgärd han ansåg möjlig var att fyra adjungerade ledamöter tillsattes från och med vårsessionen 1820. Dessa kunde fungera som referenter, särskilt i de vidlyftiga och komplicerade målen. Nya ordinarie ledamöter kunde inte tillsättas utan att riksdagen hade tagit upp ämbetena i statsbudgeten.137 Den 20 januari 1820 togs ärendet upp av Kungl. Maj:t i statsrådet, som biföll begäran. Men Karl XIV Johan tog också upp tanken från 1815 om att fler hovrätter borde inrättas. Det fanns tre skäl till detta: en större bekvämlighet förde rättssökande, en ökad skyndsamhet i ärendenas handläggning, och en mer regelbunden och noggrann tillsyn av underrätterna. Kungens tanke var att en hovrätt över Skåne, Blekinge och Halland skulle inrättas i Kristianstad.138 Detta var av allt att döma ett personligt initiativ från Karl XIVJohan, och det finns tecken som tyder på att detta för honom bara var ett första steg och att han avsåg att inrätta ytterligare hovrätter senare.139 135 Wedberg s. 62 ff. 136 Se ovan avsnittet ”Rättsordningen i Skåne och Blekinge vid 1800-talets början”. 137 Modéer 1971 s. 31 ff. 138 Modéer 1971 s. 34 ff. 139 Modéer 1971 s. 49och55 f., även betr. hans initiativ på 1840-talet till en norrländsk hovrätt. 77 Beslutet om inrättande av hovrätten

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=