RS 30

presidentporträtt: jacob lundahl noblesse.474 Lundahl var son till skolläraren, organisten och orgelfabrikören Jöns Lundahl och Hanna Jacobsdotter. Jacob Lundahls karriär är unik även på så sätt att han efter att ha blivit auskultant vid Skånska hovrätten 1869 var trogen denna hovrätt till pensioneringen 1913. Att han blev utnämnd till president ”bröt mot en tidigare fast praxis att till detta ämbete ej utse någon inom den egna hovrätten verksam ledamot”.475 Lundahl ”var en omdömesgill och kunnig domare, som åtnjöt stort anseende både inom och utom hovrättens murar. Han fick av kollegerna epitetet ’snälle Lundahl’, vilket å ena sidan, i ordets äldre betydelse, kan ha velat alludera på hans effektiva, nitiska och samvetsgranna ämbetsmannagärning, men å andra sidan – mer troligt – ville beteckna hans försynta, hänsynsfulla och vänliga väsen, som starkt bidrog till uppskattningen av hans person”.476 Hans far och hans yngre bror var pionjärer inom orgelbyggeriet, och själv var han musikaliskt intresserad. Men hans presidentperiod präglades av svåra administrativa problemmed stora arbetsbalanser477 och – enligt andra – lokalproblem, vilket bidrog till kraven på en flytt av hovrätten frånKristianstad tillMalmö.Lundahl tillhördemotståndarna till hovrättsflytten, och hovrättens ledamöter var starkt splittrade i denna fråga.478 Den 8 september 1906 hade Karl Schlyter, fiskal i Skånska hovrätten, kallat samman 16 domarbiträden från Skåne och Blekinge för att bilda ”Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge”, senare namnändrad till Skånska hovrättens yngreförening. Han ville bilda en fackförening för de yngre juristerna mot bakgrund bl.a. av att tingsnotarierna fortfarande var oavlönade.479 474 Modéer 1982 s. 274. 475 Kjell Å Modéer, ”Jacob A. Lundahl” i Svenskt biografiskt lexikonbd 24. 476 Kjell Å Modéer, ”Jacob A. Lundahl” i Svenskt biografiskt lexikonbd 24. 477 Se Modéer 1982 s. 292. 478 Kjell Å Modéer, ”Jacob A. Lundahl” i Svenskt biografiskt lexikonbd 24. 479 Modéer 1982 s. 273 ff. 197 Yngreföreningens grundande

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=