RS 30

yngsjömordet 1889 och bristerna i rättegångsförfarandet person håller förhör med hjälp av ledande frågor och sedan ska bedöma vad som är bevisat genom detta förhör är emellertid tydligt. Något som Yngve Lyttkens fäste sig vid är hur liten betydelse den rättsmedicinska utredningen fick. Det var klarlagt genom vittnesberättelser att Anna Månsdotter under natten hade lämnat sin bostad och gått till Per Nilssons och Hanna Johansdotters bostad, men det fanns tid över som var svår att förklara. Lyttkens prövade teorin att Anna Månsdotter kanske hade väntat på gården tills Per Nilsson på natten skulle se till hästarna. Det skulle förklara både att Hanna Månsdotter inte hade reagerat på att det kom in en person under natten, och att Per Nilsson hade haft svårt att redogöra för om det var mörkt eller ljust inne. Det skulle också stämma med rättsintyget, som ger vid handen att Hanna Johansdotter först bedövats med ett tillhygge och sedan strypts; det har inte skett i omvänd ordning som de tilltalade uppgett.450 Fallet bidrar med tydliga exempel på varför principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration sedan blev så viktiga. En domare skulle i ett sammanhang pröva hela målet och vara en opartisk bedömare av vad parterna hade lagt fram. Hovrätten skulle överpröva denna bedömning inte utifrån protokollen utan efter en förhandling med parter och vittnen närvarande. På så sätt skulle rättegången bli mer rättvis och förutsättningarna för välgrundade avgöranden bättre.451 Inledningsvis i avsnittet om lagens öga nämndes psalmen ”I det djupa, i det höga”, där den metaforen förekom. Att lagens öga var en levande metafor inte bara bland jurister utan även bland en bredare allmänhet visas av att Hanna Johansdotters far, Johan Olsson, läste upp psalmen vid sin dotters lik. Johan Olsson var häradsdomare, alltså den nämndeman som tjänstgjort längst tid i häradet.451 450 Lyttkens 1951 s. 162 ff 451 Lyttkens 1951 s. 11 ff.; Henning Nitelius, ”Bör ’häradsdomare’ finnas i de nya tingsrätterna?” i SvJT1970 s. 669 ff. 183

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=