RS 30

hovrätten flyttar till stora kronohuset: 1840–1883 annan ändring än att sätta ned ersättningen till den felaktigt häktade till 6 rdr. I Högsta domstolen var det oenighet med fyra ledamöter mot tre, som ville frikänna underrättsdomaren. Dessa tre exempel visar att liknande rättsliga frågor uppkom då som nu, som t.ex. frågor om tolkning av rättshandlingar och tillämpning av grundläggande rättsprinciper. Med tanke på att de gällande författningarna kunde vara över 100 år gamla måste det ha varit svårt att skaffa sig överblick över vilka regler som gällde på olika rättsområden. En mycket stor skillnad mot dagens förhållanden är det mycket stränga personliga ansvar som gällde för en domare som hade begått ett misstag. Presidenten Thomas Munck af Rosenschölds liv har beskrivits på ett levande sätt av sonsonen Thomas Munck af Rosenschöld, borgmästare i Malmö.435 Som expeditionschef i ecklesiastikdepartementet fick han av departementschefen Reuterdahl omdömet att han ”hade gott huvud, rättskaffens sinne och var klokare, mindre formalistisk jurist än juristerna vanligen äro”.436 Som president kunde han själv avgöra hur mycket han skulle delta i dömandet. Han deltog flitigt i sessionerna när han inte var i riksdagen eller var ledig, men mot slutet av sin presidenttid ägnade han sig i stort sett endast åt de administrativa uppgifterna. Sessionstiden var kl. 10-14, men omkontrolläsningen av akten (se ovan avsnittet om 1856 års presidentkommitté) drog ut på tiden och fortsatte nästa dag, dök inte alla ledamöterna upp kl. 10. Detta kanske bekräftar De Geers och Berg von Lindes uppfattning att alla handlingarna i akten inte egentligen behövde läsas upp; en del ledamöters engagemang i huruvida det fanns ytterligare viktiga upplysningar i akten kan ha brustit, 435 Th. Munck af Rosenschöld, De gamle Munckar och Rosenschöldar. En släktkrönika, Malmö: Munck af Rosenschöldska släktföreningen, 1988, s. 105 ff. En tidigare version av samma text finns i maskinskriven form i hovrättens bibliotek: Thomas Munck af Rosenschöld, Munck af Rosenschöldska släktföreningens handlingar. 6. Presidenten Thomas Munck af Rosenschöld och hans hustru Augusta Malmborg. 436 Munck af Rosenschöld 1988 s. 110. 176 Thomas Munck af Rosenschölds minnen från hovrätten under perioden 1858–1883

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=