RS 30

hovrätten flyttar till stora kronohuset: 1840–1883 Först framgår att Svea och Göta hovrätt var lika stora och Skånska hovrätten mindre. I Svea och Göta hovrätt fanns vardera en president, tio hovrättsråd och femton assessorer medan Skånska hovrätten bestod av en president, fyra hovrättsråd och sex assessorer. I varje hovrätt skulle finnas en sekreterare, en advokatfiskal, en aktuarie och en arkivarie. I Svea och Göta hovrätter fanns fem fiskaler och 15 notarier, i Skånska två fiskaler och sex notarier. Presidenter, hovrättsråd, assessorer, sekreterare och advokatfiskaler utnämndes av Kungl. Maj:t, medan hovrätterna själva tillsatte de övriga tjänstemännen, vaktbetjäningen och de extra ordinarie tjänstemännen (1 §). Hovrätterna fördelades i divisioner med fem ledamöter i varje. Svea och Göta hovrätter hade därmed vardera fem divisioner och för Skånska hovrättens del blev den sedan år 1852 gällande ordningen med två divisioner permanent.407 Vid varje division skulle finnas en fiskal och tre notarier samt en extra ordinarie notarie (2 §). Under ordinarie sessionstid höll hovrätterna sammanträden fyra timmar varje dag måndag-fredag, med uppehåll vid påsk och från den 20 december till den 14 januari. Mellan den 31 maj och den 1 oktober hade Svea och Göta hovrätt sommaruppehåll, men i Skånska hovrätten var sommaruppehållet mellan den 30 april och den 1 november fram till 1876, då sessionerna blev desamma som i de båda andra hovrätterna (3 §). Under uppehållen hölls dock extra sammanträden. Presidenten kunde enligt 1876 års arbetsordning ”från sammanträden å Onsdagarne befria division, som derför bereder det allmänna full ersättning genom hemarbete” (3 § första stycket). Presidenten och ledamöterna hade tre månaders sommarledighet och kunde också få ledigt fjorton dagar under varje session för enskilda angelägenheter (4-5 §). År 1876 inskränktes sommarledigheten till två månader. Vid tjänstledighet kunde hovrätten till adjungerad ledamot under högst fjorton dagar förordna någon ordinarie tjänsteman vid hovrätten eller en häradshövding eller borgmästare, samt annan person som förut 407 I hovrättens arkiv är serienBIIb, utslag i brottmål, först fr.o.m. 1859 fördelad på två avdelningar. 164

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=