RS 30

hovrätten flyttar till stora kronohuset: 1840–1883 Jean(eller ibland Johan) Albrekt Berg von Linde var president under perioden 1844–57. Han hörde till en officerssläkt och farfadern, somvar fortifikationsofficer, hade adlats 1751. Denne hette Otto Adrian Berg och hans moder hette Beata Elisabeth von Linde, därav det sammansatta namnet Berg von Linde.347 Jean Albrekt hade en bakgrund som student i Lund samt auskultant och assessor i Göta hovrätt. År 1821 blev han assessor i Skånska hovrätten, och 1836 blev han hovrättsråd. Under ett halvår hösten och vintern 1830–31 var han tf. landshövding i Malmöhus län. Han blev president 1844 och dog på sin post 1857.348 Som har framgått i avsnittet om hovrätten som remissinstans och som kommer att framgå nedan i avsnittet om 1856 års presidentkommitté var Jean Albrekt Berg von Linde engagerad i reformsträvanden syftande till att göra lagarna mer lättillgängliga och domstolarna mer effektiva. I en dödsruna i Skånska postensammanfattades hans gärning enligt följande. ”Presidenten Berg v. Linde var en man, sommed ett ljust förstånd förenade en fast karakter, utmärkt embetsmannaduglighet, en mer än vanlig stilistisk skicklighet, mycken redbarhet, en öfvad praktisk blick och sällspord förmåga att bringa reda och klarhet i invecklade och hoptrasslade saker.”349 I samma runa prisades hans chefsegenskaper, initiativförmåga och hjälpsamhet. Runan är osignerad, men Skånska posten gavs ut på det tryckeri som tidigare hade hetat Schmidt & Co., varför kanske Carl Christian Schmidt kan tänkas vara författaren. Denna runa återgavs sedan i andra tidningar, medan Post- och Inrikes Tidningar hade en runa med en mer formell beskrivning av hans levnadsbana.350 Jean Albrekt Berg von Linde var gift med sin kusin friherrinnan Margareta Lovisa Ramel och de hade två söner; Valter Vilhelm och Axel Ludvig Albrekt, som båda blev officerare.351 347 Elgenstierna 1925 s. 313 ff. 348 Elgenstierna 1925 s. 317. 349 Skånska postenden 28 december 1857 s. 410. 350 Post- och Inrikes Tidningar den 30 december 1857 nr 320. 351 Elgenstierna 1925 s. 317 149 Presidentporträtt: Jean Albrekt Berg von Linde

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=