RS 30

stora kronohuset sta sessionen tog vid i hovrättsbyggnaden. År 1841 avvek ceremonin från detta mönster, för den 11 januari 1841 betalade hovrätten 24 skilling riksgälds (motsvarande 16 skilling banco) för transport av ett altare för hovrättspredikan. Samma år rengjordes och brunbetsades sigillpressen.344 År 1842 tillkom en dekoration och inskriptioner på fasaden till Stora Kronohuset. Förslag upprättades, vilka godkändes av Karl XIVJohan den 4 juni 1842. Placeringen av dekorationerna och inskriptionerna fastställdes av Överintendentsämbetet genom Fredrik Blom den 16 december 1842.345 Dekorationen är lilla riksvapnet i form av ett blått klot med tre kronor av guld och krönt av en kunglig krona. Vapnet hålls av två liggande lejon, som håller en bok och ett svärd, och skölden vilar på en ek- och lagerkrans. Texten under är Legibus et armis, åt lagar och vapen. Som helhet anspelar kompositionen genom boken och lagerkvisten på lärdom samt genom svärdet och ekkvisten på styrka. Det är inte utan vidare så att bok och lager är hovrättens symboler samt svärd och ek regementets. Det finns nämligen korsreferenser: ekkvisten och svärdet är också rättskipningssymboler, och boken och lagern kan stå för lärdom i krigskonsten. Dessutom är lagern en segersymbol. En ytterligare inskription som fastställdes samtidigt är Exstructa regnante Carolo XIV Johanne AnnoMDCCCXLI. Detta betyder ’byggd under Karl XIV Johans regering år 1841’. Årtalet 1841 syftar uppenbarligen på att byggnaden då var så färdigställd att den kunde tas i bruk även för regementet; hovrätten hade ju flyttat in redan 1840.346 bertsson, Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684–1989; Bibliotheca historico-eclesiastica Lundensis bd 59, Malmö: Universus Academic Press, 2016. 344 HSBA, Räkenskaper över expensmedel, GIa:21, 1841. 345 Riksarkivet, Överintendentsämbetets arkiv, Ritningar över profana byggnader i Sverige, JIa:PK59. Se omslagsbild. 346 Se också Enghoff 1914 s. 502 samt att Kristianstads kommun anger att bygganden stod färdig 1840, se https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-ellerriva/kulturhistoriska-byggnader-kulturmiljoer/gamla-kristianstad-och-ahus/hovratten---t omt-22/ 147

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=