RS 30

casper ehrenborghs berättelse De sålunda afgjorde målen bestodo af: Då de på Referent lottade ärenden sammanräknas och delas på Sex tjenstgörande Ledamöter för Sex år, som HofRätten arbetat, så uppkommer, när man ej beräknar Kongl. Remisser, ett arbetsbelopp af Åttatiosex (86) wädjade och instämde mål, samt lottade skriftwäxlingar, som hwar och en Ledamot under året handlagt. Stockholm den 16 November 1827. casp. w. ehrenborgh 125 Ex incommunicato afgjorde Beswär och Ansökningsärender Lottade Skriftwäxlingar År Wädjade och Instämde mål Understälde Brottmål Kongl. Remisser Summa 538 1894 1995 2128 2061 2028 1074 1:a hälften 1827 373 1178 1217 1323 1237 1199 659 10 54 86 80 87 93 54 73 163 159 137 169 154 97 57 285 339 311 304 324 160 25 214 194 277 264 258 104 1821 1822 1823 1824 1825 1826

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=