RS 30

möbler, böcker och andra inventarier Stora Kronohuset. Dessa fanns sedan i Callmandersalen i gamla hovrättsbyggnaden i Malmö,261 men de såldes dessvärre på auktion i samband med flytten till det nuvarande hovrättshuset.262 Det finns däremot ett antal andra äldre sullastolar bevarade, och de är placerade på olika ställen i nuvarande hovrättshuset. Den ursprungliga presidentstolen finns nu i sal 3 och är tillverkad av möbelsnickarmästaren Johan Melchior Lundberg (den äldre eller den yngre; de använde samma signatur). På baksargen (kanten baktill under sitsen) finns initialerna MLBoch Stockholms stolmakareämbetes hallstämpel. Far och son Lundberg, som var verksamma decennierna omkring sekelskiftet 1800, hörde till de framstående möbelsnickarna i Stockholm.263 Johan Melchior Lundberg d.ä. tillverkade även sullastolar,264 och han levererade stolar bl.a. till Svea hovrätt.265 Den andra presidentstolen, nu placerad vid Jensensalen på hovrättens fjärde våning, kan inte knytas till någon bestämd snickare men dess tillkomsttidpunkt är också 1800-talets första decennier. Delfinerna som pryder den är en typ av ornament som hör empiren till. Anledningen till att det finns två presidentstolar framkommer i Harald Nordholms minnen. Han skrev följande om hovrättens verksamhet på 1930-talet. ”Första divisionens sessionssal låg på andra våningen i den längst åt väster – d v s åt Malmöhus (citadellet) – och närmast kanalen belägna delen av hovrättsbyggnaden. [---] Andra divisionen använde plenisalen som sessionssal [---]. Ungefär mitt i varje sessionssal stod parallellt med salens långsidor ett stort rektangulärt bord. Vid bordets övre ända stod en stor 261 Se t.ex. broschyren Hovrätten över Skåne och Blekinge, juni 1999, s. 5. 262 Försäljning av möbler från gamla hovrätten Malmöhusvägen och Västergatan i samband med flytten till hovrätten Hovrättstorget Flundran 2009, Inlämningskvitto 45407/343, Crafoord auktioner, 2009-04-25, stolar 12 st, betsad björk, svängd delvis stoppad rygg av sullatyp, utropspris 60 000 kr. 263 Ingegerd Henschen och Sten Blomberg, Svenskt möbellexikon, bd 2, Malmö: Förlagshuset Norden, 1962, sp. 686 ff.; Torsten Sylvén, Stolens guldålder. Stolar och stolmakare i Sverige 1650–1850, Stockholm:Prisma, 2003, s. 152 ff.;Torsten Sylvén, Mästarnas signaturer. Snickarmästare, spegelmakare, stolmakare 1650–1850. Stämplar, namnteckningar, signaturer, etiketter, Stockholm: Prisma, 2005, s. 86. 264 Ingegerd Henschen och Sten Blomberg, Svenskt möbellexikon, bd 3, Malmö: Förlagshuset Norden, 1962, sp. 718. 265 Serner 1974 s. 17. 111

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=