RS 30

förord tiga även för dåtidens jurister. Statsrådet Eliel Löfgren framhöll i sitt tal vid invigningen av den första hovrättsbyggnaden i Malmö att han såg hovrättens förflyttning ”som ett erkännande av tanken, att rätten hör hemma där mänskligt liv och arbete sjuder mest. Rätten bör äga framtida plats i tillvarons hjärta, den bör leva och växa i takt med folkets liv och växt.” Några år senare sammanfattade universitetskanslern Ernst Trygger betydelsen av att allmänheten har förtroende för domstolarna enligt följande ”Förlorar ett folk vördnaden för rättens majestät, förlorar det tron på möjligheten att inför detta majestät vinna rättvisa i sin sak, ja då är det blott en tidsfråga, när samhället av sina egna medlemmar slås i spillror”. I ett pressmeddelande från den 27 februari 1997 förklarade Hovrätten över Skåne och Blekinge sin närvaro på Internet med följande ord. ”Om vi även i fortsättningen skall klara oss i konkurrensen om de bästa juristerna måste vi visa vad domaryrket innebär. Det ligger därför i vårt intresse att bidra till den information om olika yrkesvägar för jurister som Juridiska fakulteten i Lund har på sin webplats.” Jag känner stor tacksamhet och glädje över denna bok. Genom verket är Hovrätten över Skåne och Blekinges historia bevarad. Framtida generationer kommer att kunna ta del av hovrättens speciella tillkomsthistoria, i en tid då rättsstatstanken utformades. Boken ger en fördjupad kunskap omdomstolens verksamhet och utveckling och en känsla för enskilda domares engagemang för frågor om god domarsed och den rättssökande allmänhetens rätt till en rättvis rättegång. Det ger en känsla av sammanhang. Med dessa traditioner följer en skyldighet men också goda förutsättningar att bevaka att rättsstatsprincipen upprätthålls. Det finns, som Kjell Åke och Martin skriver, ett historiskt sammanhang, det finns förebilder, det finns en av tidigare generationer uppbyggd grund att stå på. För detta vill jag tacka författarna Kjell Åke Modéer och Martin Sunnqvist. Jag vill också tacka mina medarbetare Andrea Lindblom och Fredrik Lassen som hjälpt till att ro bokprojektet i hamn. Slutligen riktar jag ett varmt tack till styrelsen för Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin som ger ut boken i serien Rättshistoriska studier. malmö våren 2022 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=