RS 30

möbler, böcker och andra inventarier inte kunnat påträffas.257 Det kan inte uteslutas att representativa möbler lånats in och att den mer permanenta möbleringen ordnats senare. Under alla förhållanden finns två presidentstolar bevarade i hovrätten, vilka är i empirstil och från tiden för hovrättens grundande. De centrala kollegierna och ämbetsverken i Stockholm och hovrätterna hade alla en bakgrund i de kollegier som inrättades under perioden 1614–1634. Deras närhet till den kungligamakten manifesterades av att presidenterna ledde verksamheten sittande i en särskilt utformad stol och under en tronhimmel.258 Tronhimlar och stolar finns ännu kvar i bl.a. Svea hovrätt, i Kammarrätten i Stockholm och iKammarkollegiet. Skånska hovrättens tronhimmel sattes inte upp efter flytten till Malmö men fanns ännu på 1930talet bevarad på vinden.259 Riksvapnet har sedan tagits loss från den och monterats på en tygklädd skiva. Det fanns under en period utanför presidentrummet i gamla hovrättsbyggnaden i Malmö och finns numera på väggen i hovrättens bibliotek. EphraimStåhl var en kunglig stolmakare som åt de centrala kollegierna och ämbetsverken tillverkade stolar av yppersta klass. Vid 1800-talets början levererade han dels tronliknande stolar åt presidenterna i olika kollegier och myndigheter, dels ”romerska stolar” eller med ett vanligare namn”sullastolar”åt ledamöterna. Presidentstolarna är förgyllda fåtöljer, inte sällan med sfinxer eller gripar i armstöden. De romerska stolarna eller sullastolarna är stolar utan armstöd och med rektangulär, horisontellt välvd rygg.260 Denna typ av stolar finns också i Skånska hovrätten. De kan inte knytas till Ephraim Ståhl, men hans modell måste ha satt standarden för vad som förväntades av möbler i en hovrätt. Med hjälp av två bevarade fotografier kan konstateras att det fanns en uppsättning sullastolar redan i 257 Statsrådsprotokoll i justitieärenden genomgångna från oktober 1820 till augusti 1821 utan resultat. 258 Gertrud Serner, Kort presentation av märkligare föremål tillhörande Kungl.Maj:ts och Rikets Svea hovrätt, Stockholm: Svea hovrätt, 1974, s. 16 ff. 259 Munck af Rosenschöld 1988 s. 112. 260 Eva Nordenfelt, Ephraim Ståhl. En kunglig stolmakare, Stockholm: Atlantis, 2007, s. 113 ff.; Ingegerd Henschen och Sten Blomberg, Svenskt möbellexikon, bd 3, Malmö: Förlagshuset Norden, 1962, sp. 715 ff.. 107

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=