RS 30

hovrättsuniformerna över tre strömmar, som finns i stora riksvapnets andra och tredje fält och som är Folkungaättens vapen men som under historiens gång har kommit att uppfattas som Götalands vapen. Det har också använts i hovrättens sigill och utgör fortfarande hovrättens vapen.253 Skånska hovrätten använde ett svärd med en våg balanserade på dess spets, allt inom en lagerkrans. Som nämnts anknyter denna sinnebild till Ehrenborghs tal vid invigningsceremonin i Kristianstad. På hovrättens porträtt av honom syns dessa knappar på hans kläder. Några decennier senare berättade Louis De Geer vilka omkostnader han hade när han 1849 hade utnämnts till assessor i Skånska hovrätten. Årslönen för ett hovrättsassessorsämbete var då 1 600 kr, och det första halvårets lön sattes av till s.k. begravningshjälp, dvs. beloppet utbetalades efter döden för att täcka begravningskostnaderna. Sedan var den nyutnämnde assessorn tvungen att betala avgifter för domarfullmakten och domaruniformen, och då hade så gott som hela återstoden av den första årslönen förbrukats. Louis De Geer fick hjälp till sin försörjning av sin svärfar, greve Carl Axel Wachtmeister på Wanås.254 Vid statsrådssammanträdet den 27 oktober 1820 fick tf. justitiekanslern Bergenskjöld i uppdrag att göra inköp av böcker för hovrättens bruk.255 Vid samma sammanträde beslutades att Kungl. Maj:t ”framdeles, då infordrade nödige upplysningar hunnit inkomma” skulle ”täckas i nåder besluta angående husets inredning och anskaffande af nödige meubler och inventarie persedlar”.256 När och hur möbler sedan inköptes har inte kunnat klarläggas. Det vore rimligt om en presidentstol fanns på plats vid invigningen i Kristianstad, eftersom kronprins Oscar ska ha suttit i en sådan, men något beslut om kostnaden för en sådan eller för andra möbler har 253 Martin Sunnqvist, ”Landskapsvapen i Göta hovrätts sigill” i Vapenbilden94, 2013, s. 4 ff. 254 Louis De Geer, Minnen, 2 uppl., del 1, Stockholm: Norstedts, 1906, s. 129. 255 Statsrådsprotokoll den 27 oktober 1820 i Alin 1894 s. 67; Modéer 1971 s. 87 och 90. 256 Statsrådsprotokoll den 27 oktober 1820 i Alin 1894 s. 64. 105 Möbler, böcker och andra inventarier

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=