RS 30

hovrättsuniformerna hövdingarnas långa rock men i den mörkt violetta färgen och med respektive hovrätts vapen på knapparna.248 Från åtminstone 1810 fanns uniformer för justitieråden i Högsta domstolen, en större uniform (frack med guldbroderier på armar, rygg och krage) och en mindre (frack med guldbroderier enbart på kragen).249 Redan 1816 fastställdes en ny uniform på framställan från Svea hovrätt. Kungl. Maj:t behagade Det är alltså fråga om en uniform som påminner om landshövdingeoch provinsuniformen men där kännetecknet för den dömande verksamheten är kragen av ”grisdelin Sammet”. Den med modern stavning gredelina kragen återgår sannolikt på den mörkt violetta dräkten, varför lila kan anses vara en färg som i sammanhanget kännetecknar domstolar. Det finns till och med i Svenska Akademiens ordbok ordet ’hovrättsfärg’, somavser just lila och framställdes av koschenillsköldlusen.251 Även i hovrätterna kom kragen att förses med guldbroderier, vilket framgår av hovrättens porträtt av presidenterna Munck af Rosenschöld, Lilliestråle, Lundahl och Hasselrot från 1800-talets slut och 1900-talets början. De tre hovrätterna hade olika emblem på knapparna.252 Svea hovrätt hade som nämnts tre kronor. Göta hovrätt hade det vapen med ett lejon 103 248 Bergman 1938 s. 106. 249 Wedberg 1940 s. 251 ff. 250 Riksarkivet, Svea hovrätt, huvudarkivet, EI:45, Kungl. brev 1816–1821, 11 juni 1816, s. 33 f. 251 Svenska akademiens ordbok, uppslagsordet ’hovrätt’, sammansättning ’hovrättsfärg’. 252 Se Jan Erikssons hemsida www.polisinsignier.se, avdelningen Civilstatliga knappar. En mörkblå Frack med dubbla Slag, hvita Underkläder [dvs. byxor] och Skor vid solenne tillfällen, men för öfrigt blå Pantalonger och Stöflor. ”tillåta, att Presidenten, samtelige Ledamöterne och på Stat varande Betjening uti Kongl.Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt samt Lagmän ochHäradshöfdingar under Kongl. Hof-Rätten, måga, i stället för den hittills nyttjade Drägten, få antaga och nyttja följande Uniform: Gula Knappar med Svea Wapen Tre Kronor på mattare bottn, samt omkring, en något upphöjd polerad ring. På Fracken en krage af grisdelin Sammet. […] Vid sidan, ett med 3 Kronor märkt bronzerat Svärd.”250

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=