RS 2

OM vAdaverken i den svenska L AN DS K APS RÄT T E N * AV Professor RAGXAR HEMMER ÖVERALLT I XORDEX VAR STATSMAKTEX i äldre tid svagt ulhildad. medan däremot familje- och släktbanden voro desto starkare. På grund härav ansågos de allra flesta oförrätter endast kränka enskild rätt. Statsmakten förhöll sig passiv och iiverlämnade åt de enskilda att själva uppgöra sina mellanhavanden. Den minsta sociala enheten utgjordes av familjen. Den tornsvenska familjens organisation var patriarkalisk. Detta innebär att familjefadern eller husbonden ursprungligen hade ett oinskränkt välde över alla familjemedlemmar, alla till hushållet hörande personer. Dessa saknade därf()r karaktären av självständiga rättssid)jekt. För rätten kommo de i betraktande endast såsom medlemmar av familjen, vilken gentemot samhället företräddes av husbonden. Mot husbondens herravälde över dessa per.soner svarade å andra sidan en skyldighet för honom att ansvara för av dem begångna brott. Liksom över familjemedlemmarna hade husbonden även ett oinskränkt herravälde över familjeegendomen. och en konsekvens härav var hans ansvar för skada förorsakad av till huset luirande träl och husdjur.^ * Denna uppsats återger i omarbetat och utvidgat skick innehållet av två föreläsningar, hållna vid Lunds universitet den 14 mars lt).')(j. De svenska landskapslagarna citeras efter Holmb.Kck och Wessén, Svenska landskapslagar, de danska efter Kromax och IrcL, Danmarks gamle Love jiaa Nutidsdansk. ^ Se till det ang. husbondeväldet anförda ISAY, i .Iherings .lahrhiicher fiir die Dogmatik des hiirgerlichen Rechts. 1898, s. 232 ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=