RS 2

IVAR SJOGREN MINNESORD AV Professor (iPRHAlU) HAFSTRÖM PROFlvSSORX I ROMFRSK RÄIT och rättshistoria vid Lunds universitet Ivar Sjof'reu avled i Lund etter flerårig ohälsa den 29 december 1958, i en ålder av 59 år. Han var sedan begynnelsen ledamot i styrelsen för Institidet fiir riittshistorisk forskning. Jag skriver dessa minnesord på Urö vid Vettershaga-fjärden i Roslagen. I söder på andra sidan fjärden ligger det skogklädda \’äringsö. 1 den gamla kronofogdegården där bodde under många somrar några av våra främsta jurister med familjer: Ivar Afzelins, hans son Axel, hans svärson Karl Tiselius, Ake Thomasson och Wilhelm Sjiigren. Jag kominer att tänka på Karl Olivecronas skildring (i Knngl. Hum. Vetenskapssamf:s i Lund årsbok 1954) av Ivar Sjiigrens fiirsta slndentsommar iile på Väringsö). Dagen efter sin studentexamen hade denne av sin kunnige och fordrande fader fått en värdefull, men vid ett sådant tillfälle fiirvisso ovanlig, gåva, niimligen Sohms »Institutionen des römischen Rechts». f'aderns mening var att Ivar omedelbart skulle börja att studera detta digra verk, vilket också skedde. »Studierna bedrevos med kraft under den följande sommaren och avbrötos endast i minsta miijliga man av de fiirströelser .som hiira till vistelsen på ett laidstiille. \öirje dag skulle man på bestämt klockslag bege sig ut till ett abborrgrnnd för att meta. Ivar skidle årorna medan jnstitierådet intog platsen på aktertoften: För att ingen dyrbar tid skulle gå tillspillo ägnades samtalet åt den romerska rätten; Ivar fick redogiira fiir vad han sedan sist inhämtat av de lärosatser, som uppställts av Flpianns. Paulus och andra romerska jurister, och

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=