RS 2

XXXVII (’.USTAV OLIN IN MKMORIAM på dt'ii i^ainla slora I'iskalsexpedilionen. rättvisans Inigvakt i Wrani^els j)alats, och de läri,'skiinraiule lierättelser. som man diir fick liöra aiii^ående vad som tilldragit sig på hovrättens olika divisioner eller på tingsresor i (Hre Norrlands sagovärld. Detsamma gäller de stundom vittsvävande diskurserna pä sessionsrmnmen, niir dagens verk var slutat och skymningen hlänade (iver Riddarfjiirden. Pä Olins tid utgjorde emellertid ännn hovrätten, som hirnt sagts, lor alla som tjänstgjorde där en stor juridisk enhart juridisk folkad med personer, vilka i sitt dagliga arl)ete med avfattningen av domstexter hade att väga olika språkliga nyanser mot varandra, läg det i luften ett krav pä precision och pregnans också vid det mera formliisa tankeutbytet i marginalerna av' den d<’)- mande verksamheten. Ingen kimde underlåta att fiirscika efterkomma detta krav. men fä om ens någon uppnådde ett sådant mästerskap i formuleringen av omdiimen och repliker som Olin. Mänga äro därfiir de yttranden av Olin som ännn långt efter hans avgång fortsatte att återberättas inom hovrätten, men Kisryckta ur sitt sammanhang ha de fiirmodligen mindre boiupiel f(‘*r en utomstående läsekrets. Med åren idvecklade Olin också en viss misantropi och denna, i fiirening med det IVirhällandet att han icke väjde fiir att benämna saker och ting vid vad han ansåg vara deras riitla namn. gjorde att hans uttalanden ibland med fih'- intande kraft triilläde dem mot vilka de riktade sig. Olin var diirf()r icke endast en beundrad utan även pä sina häll en fruktad man. Det hcu' i delta sammanhang emellertid även framhållas att han i liiig grad hade sina meningars mod och aldrig lade sina ord till riilta fiir att i)assa ptusoner i h(’)g eller (iverordnad ställning. Sålunda tillskrives honom hl.a. hdjande anmiirkning under diskussionen av ett komplicerat brottmål: »lliigsta domstolen har cn expert pä strafflagen. Del iir justilierädel X. Ilan är expert pä första kapitlet strafflagen.» Icke heller hovriillens egen president gick skotlsäker IVir Olin. om han pä något siitl råkade utmana dennes stilkänsla. Frän det är. när dåvarande kronprinsen Leopold av Relgien och prinsessan Astrid av Sverige gifte sig. heriitlas all presidenten, som dä var Ihik Marks von Wiirlemherg. efter att nyligen ha återkommit men icke konversationssalong. IMlersom denna var he-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=