RS 2

GUSTAV OLIN IN MEMORIAM AV Ambassador STUHK PETRÉN DICN 18 JANUARI Hloö i^ick hovrättsrådet juris doktorn (lustav Olin ur tiden. Stor är den förlust soin härii^enom drabbat vårt institut, vilket Olin Jämte sin maka j^rundat ocb i vars styrelse ban var den förste ordbiranden. Oekså på andra juridiska arbetsfält ;in rättshistoriens i,'jorde Olin bestående insatser. Mellan dessa ocb hans intresse bir den svenska rättens historiska utveckling bestod en växelverkan, som ^^av hans ^färniiii' i det svenska rättslivets tjänst dess prägel. (iustav Olin fikides i Lund den 19 november 1872. Hans biräldrabem var en burgen köpmansgård. belägen vid stadens stortorg, j)å den tomt d:ir nu Skandinaviska Rankens byggnad reser sig. Fadern var en luigt ansedd ocb betrodd man, anlitad även i allmänna värv ocb bl.a. ledamot av stadsfidlmäktige ocb landstinget. Från detta bem i hjärtat av det gamla Lund var bir den studiebegåvade sonen vägen (iver katedralskolan till universitetet självklar. Student 1890, avlade Olin först en filosofie kandidatexamen i humanistiska ämnen 1892 och övergick därefter till juridiska studier. Dessa bedrev Olin på ett vida mera djupgående ocb systematiskt sätt än de flesta av lians jämnåriga. Särskilt langades ban av den romerska rätten, åt vilket ämne ban ägnade årslånga studier ocb vari ban i sin juris utriuscjue kandidatexamen 1899 erluill del icke minst vid denna tid i Lund mycket sällsynta betyget laudatur. Deuua tidigt vunua birtrogenbel med den romerska rätten bidrog helt visst på ett myckel väsentligt sätt till att forma Olin som

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=