RS 2

66 AXEL NELSON framgår även av den omständigheten, att han disponerat över exemplar av de utgivna lagarna, både de fyra av honom själv åren 1607—1609 tryckta lagarna och den år 1618 av Jonas Burens tryckta lagen. Delta bevisas av en dessa fem lagar innehållande volym, som nu äges av Uppsala Universitets bibliotek och som år 16122 inhands för 0[laus] L[aurentii] L[aurelius]. Främst inbunden i volymen är Landslagen försedd med Johannes Burens" egenhändiga i I ppsala Maltisinässodagen [21 september] 1619 daterade lillägnan till den från Greifswald som promoverad magister till Upj)sala återkomne Olaus Laurentii Laurelius, som några år tidigare varit informator i Johannes Burens" hus.“^ Sedan Johannes Burens år 1609 utgivit Hälsingelagen, var han av andra göromål hindrad att fortsätta lagutgivningen. ,\tt den emellertid alltjämt låg honom varmt om hjärtat torde efter det ovan sagda icke vara ett alltför djärvt antagande. Det gällde för honom att skaffa en ersättare för Jonas Burens, som icke längre stod till f(')rfogande. Man har därför all anledning att tro, att gåvan till mag. Olaus Laurelius år 1619 av de då föreliggande femlageditionerna var ett försök att intressera denne för uppgiften. FörmodXX ligen var det fråga om Västgötalageii, vars utgivning — som tidigare nämnts — redan år 1618 anförtrotts åt Jonas Burens. Av Johannes Burens" självbiografiska anteckningar framgår, att Johannes Burens lämnat Olaus Laurelius två laghandskrifter, ty den 10 juni 1628 har han antecknat, att O. Laurelius då till honom återlämnade två »gamle Laghböker på Pergament».^® Det kan icke väcka förvåning, att Laurelius till sist måste avstå från varje tanke l)å att medarbeta i lagutgivningen, ty han hade under tiden blivit professor först i filosofiska fakulteten (1621) och sedan i teologiska fakulteten (1625) vid Uppsala universitet och prebendekyrkoherde i Näs, grannsocken till Johannes Burens" gård Vårdsätra. Fiirutom av den allmänna fornminnesvården och runforskDen tiingst nod å Land.slagen.s titelhlad skrivna tilliignan lyder: Doctisso D. M. Olavo Lmirelio (iinico et filioli inei cdiicatori fidisso Johannes Ihireiis dono dedit dieh. niindinis S. Matthet V/)S(dia’ Anno t(>19. Deo in Gloriain. Boken iiifjår i Westinska samlingen. Om O. Laurelius' imgdomshiografi se .\. 11.4CKI.I\. Olavus Laurelius. lians lif oeli verksamhet. 1 (Indeå 1S9(>). s. 1). 21, dO. — Till ä g g. .Se avhildningen Eig. 1. Samlaren, Arg. 4 (1883), s. 112.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=