RS 2

VIII FC)RETAL straff under vad lagbestämmelserna föreskrevo. Till Olins framställning av denna befogenhet —hovrätternas leuterationsrätt — knyter sig ett särskilt intresse: först genom Olin har nämligen dess skiftande historia blivit närmare känd. Av Olins sammanställning av de sväriiverskådliga straffrättsliga stadgandena i 17Ö4 års lag framgår klarare än förut, vilka små framsteg lagen hetecknar ifråga om .själva straffsystemet samma straffsystem som i den senmedeltida rätten kan dock konstatera, att de egentliga frihetsstraffen fått ett utvidgat användningsområde. Lagen betecknar därfö)r ett steg mot vart nuvarande straffsystem, d.v.s. mot ett system, som domineras av frihetsstraffet. Skriftens värde förhöjes av dess klara, koncisa form ett uttryck från frihetstiden skulle man kunna säga att den innehåller mera skäl än ord —och i sin helhet är den ett betydande bidrag till kännedomen om rättsliv och rättsåskådning under århundradena före 1734 års lag och vid tiden för lagens tillkomst. Den ensam kunde ha varit tillräckligt motiv för det hedersdoktorat. som Lnnds juridiska fakultet år 1950 förlänade fiirfattaren. läider hovrättsrådet Olins senare levnadsår var Institutet ITu' rättshistorisk forskning hans stora intresse. Första delen av Rättshistoriska studier, som utkom på våren 1951. var redigerad av honom; i dess företal ger han en redogiirelse fiir institutets grundande och organisation samt anger de mål. till vilka han hoppas att institutets verksamhet skall föra. Även efter sin avgång som ordförande ägnade han institutet den mest livliga uppmärksamhet. Institutets styrelse känner djupt den stora tacksamhetsskuld, i vilken svensk rättshistorisk forskning risk vetenskap miitas —står till hovrättsrådet Olin för hans storstilade gärning att grunda och under flera år personligen leda institutet. Styrelsen, som kommer att föra institutets verksamhet helt efter de riktlinjer han uppdragit, ägnar hans minne en vördsam hyllning. En levnadsteckning över hovrättsrådet Olin. fiirfattad av ledamoten av styrelsen ambassadör Sture Petréu. hiljer närmast detta företal. ^äd utgivandet av första delen av Rättshistoriska studier bestod styrelsen utom av Olin och Petrén av professorerna Jan Eric Almi lagen möter väsentligen men Olin med där juridisk och histo-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=