RB 71 vol1

innehåll 23 538 545 547 550 550 550 551 555 555 557 557 560 560 563 565 566 568 571 573 574 576 578 579 581 587 591 591 596 597 597 599 603 604 604 616 619 621 627 629 630 635 646 3. Domarens ansvar för rättighetsskydd och maktmotstånd. Internationella perspektiv 4. Historien som argument och motargument Danmark: grundlagstillämpning i några fall Sammanfattande slutsatser: Mellankrigstidens försiktighet fortsätter Dansk rätt i sydafrikanskt perspektiv Domarens skydd av lagen och domarens personliga ansvar: Judgement at Nuremberg Den norsk-danska diskussionen – och en norsk-svensk-finsk? Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart EKMRi nationell rätt Sammanfattande slutsatser: Skillnad i angreppssätt Finland: Historien som begränsande faktor Norge: Historikerstriden om lagprövningens framväxt Diskussion över gränserna Sverige: Två debatter med ett mellanspel i domstol Kvarlåtenskapsskatten: konfiskation eller skatt? Undantag i lag och huvudregel i förordning Att ge enskild rättighet och att ta ifrån enskild rättighet Sammanfattande slutsatser: Normhierarki med diffusa effekter Yttrandefrihet och likhet inför lagen Den reglerande staten Sammanfattande slutsatser: Förbud mot godtycklig behandling? Hjort: Att ”rykke dommeren ut av embedsmanns-hierarkiet” Eckhoff: Lagen som domarens skydd – i normalfallet Castberg: Inte om filmen men om samma frågor Castberg om rättighetsbegreppet Ross om naturrätt contra rättspositivism Castberg om Norge och Danmark Herlitz om Sverige Kastari om Finland Teoretiska överväganden Norsk praktik … … dansk praktik … och svensk praktik Debattens första omgång: Existens? Diskussion om den första debattomgången Grundlagstolkningen i dömandet Förordning uppenbart utan lagstöd? Förordning förenlig med tryckfrihetsförordningen? Halvar Sundberg: En sammanfattning på historisk grund 1963 års förslag till regeringsform Debattens andra omgång: Omfattning? Prövning av samfällt stiftad lag med uppenbarhetskrav

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=