RB 71 vol1

5. Sammanfattande slutsatser 1. Danska grundlagsfrågor 2. Konsolidering i små steg Sammanfattande slutsatser: Olika synsätt Minnesplatser: Bevakning av rätten mot makten Statsmaktshierarki, normhierarki? Domarattityder: Konstitutionellt kritiskt dömande? Lagprövning före grundlagsändringen Grundlagsreform 1953. Oförändrat och oklart rättsläge Poul Andersen: ”aldeles fast Retspraksis” men med ”Tvivlsmargin” 1953 års grundlag i praxis Alf Ross och lagprövningen: 1959 års dubbla ståndpunkter Lagprövningen sedvana på konstitutionell nivå, eller upphävbar genom lag? Sammanfattande slutsatser: Mellankrigstidens återhållsamhet fortsätter Norge: början till en normprövningsmarginalernas differentiering? Sverige: byggandet av normhierarkin Sammanfattande slutsatser: Medborgare och domstolsprövning Rättens diversifiering och enhet Statsmaktshierarki och sidoordnade normtyper Normhierarki och sidoordnade statsmakter Mellanpositioner Sedimentering av synsätt? Konstituering och begränsning rörande domarens handlingsalternativ Normprövningsmarginale Avslutning Hjemmel? Expropriation eller reglering av markanvändning? Författningskommissionens betänkande Riksdagsdebatten Prövning av administrativt frihetsberövande – men inte av sterilisering Grundlagsenligheten hos stabiliseringslån Bekendtgørelses hjemmel Domstols bevakning av föreskrifters grundlagsenlighet Lagkonform tolkning av grundlag Yttrandefrihet och grundlagstolkning Den reglerande och beskattande staten Retroaktivitetsavvärjning? Skattetillägg och dubbla förfaranden Sammanfattande slutsatser: Differentiering och amerikansk inspiration? Robert Malmgrens grundlagskommentar: ”ofrånkomlig logik” 477 477 478 478 481 481 481 481 482 482 482 482 485 486 489 489 489 489 492 493 494 497 497 502 504 505 506 506 508 512 518 519 519 519 523 530 533 534 537 537 innehåll 22 487 Statsmakternas terrorbalans (ca 1950-1970) kapitel 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=