RB 71 vol1

kapitel 2. öppenhet för möjligheter 143 I dessa de första åren efter det att de svenska och norska grundlagarna hade antagits, finns som framgått exempel på att behovet av konstitutionellt kritiskt dömande diskuterades. Frågan hade ju inte entydigt besvarats i grundlagarna. I Sverige är Mörners förslag år 1810 det enda tydliga exemplet, men det visar att frågan om hur grundlagens efterlevnad kunde kontrolleras var på agendan. I Norge utgick debatten mellan Falsen och Steenbuch från att någon måste kontrollera om Stortingets lagstiftning höll sig inom grundlagens ram, frågan var bara om det var kungen som skulle göra det med en absolut vetorätt eller om domarna skulle ta på sig uppgiften. Som framgår av Stortingsdiskussionen och av Høyesteretts praxis tog Høyesterett på sig uppgiften. Den norska rättsutvecklingen måste uppfattas somatt den nya grundlagen hade lagt grunden för hela rättsordningen och att dess övriga delar skulle bedömas med den som måttstock. Mot Falsens överordning av kung och storting som lagstiftande makt står alltså Steenbuchs och Høyesteretts överordning av grundlagen över övriga normtyper. Att frågan uppkom så tydligt i Norge kan förklaras av att Stortinget ville nyreglera ämbetsmännens rättsställning, vilket Stortinget också fick göra men inte på ett sådant sätt att Stortinget ingrep i skyddade rättigheter. Rätten till ersättning stödd på grundlagen kan uppfattas som en kompromiss, en övergångsbestämmelse uttolkad ur grundlagen. Detta är före antagandet av en grundlag i Danmark, och i Sverige och Finland uppkom inte motsvarande fråga vid samma tidpunkt. Frederik Stang var lektor vid universitetet i Kristiania från år 1831 och var senare statsråd och statsminister. Hans lärobok av år 1833 i den konstitutionella rätten inledde en ny epok och är det första självständiga norska arbetet på området.246 Arbetet står på maktdelningslärans grund, men Stang disku246 Björne 1998 s. 138-140. 3. Frederik Stang och statsrättsvetenskapen Dömande makten en statsmakt? Sammanfattande slutsatser: Ett behov av konstitutionell kontroll

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=