RB 61

62 Tabell 3. Tabell över {n.fé/fie och göz/gops för EGENDOMI ALLMÄNHET. Bundna belägg (FAS) Fria belägg fé/f^ fé/fx göz/gops göz/gops Lag Island: GrägäsK GrägäsSt 99 % 96 % 100 % 100 % 305 158 386 123 Norge: FrostL GulL EidsLKr I BorgLKr I 91 % 91 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 27 70 18 19 2 14 Sverige: AVgL YVgL 100 % 30 % 2? 100 % 33 % 75 % 3 3 40 % 89 % 4 2 2 33 % 25 % OgL 1 % 1 16 3 1 SmLKr GL 25 % 75 % 43-60 % 61 % 67 % 100 % 64 % 1 3 SdL 12 2? 43 %? 39 % 25 % 75 % 59 % 70 % 67 % 50 % 3 UL 11 % 3 16 11 7 VmL 4 % 16 8 1 3 DL 6 3 HL 5 7 36 % 4 Danmark: SkL 3 20 % 14 % 2 13 % 45 % 18 % 5 2 VSjLAO VSjLyER VSjLYR ESjL 1 7 % 100 % 100 % 71 % 38 % 1 1 7 % 3 7 % 1 1 7 47 % 3 20 % 52 % 5 14 % 1 JL 4 % 25 % 1 14 3 2 FAS=Fast förbindelse. Avledning eller Sammansättning. 1,2,2. Land och. jgrd/iorp Låt oss sedan se på två av termerna för IMMOBIL EGENDOM- i kolumn II - {land ochjgrö/iorf), se tabell 4 jämförd med tabell 5 med översikt över förekomst). Helhetsbilden överensstämmer här ganska väl med bilden av kolumn I, även omrelationen mellan de två huvudkonkurrenterna verkar vara förskjuten geografiskt. I alla danska, svenska och norska lagar är den dominerande termenjgrö/iorf). Ordet dominerar så starkt att det i landskaps- och lagtingslagarna faktiskt bara finns ett enda fritt belägg på land utanför Island. Detta enda belägg finns i FrostL, dvs. den lag somgällde i Tröndelagen.' I den isländska Grågås däremot Ett enstaka belägg förekommer därutöver i MHLL 7:60. Det är här fråga omjakt över annans mark. Betydelsen ’politiskt maktområde, territorium’ kan möjligen här ligga nära och influera på termvalet. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=