RB 61

49 AVgL M(3) YVgL gops (4) (3) pixnningar, pi. (3) MELL gops (16) pccnningar, pi. (5) KrLL gops (24) pdenningar, pi. (8) ceghodelar, pi. (1) Ordet fiC, somi AVgL är allenarådande, har i YVgL fått konkurrens av både gops och penningar, pl. I MELL har/<e helt försvunnit. Endast de två andra, gops och p^enningar, pl., finns kvar. Dessa två lever också vidare i KrLL, men där tillkommer en tredje beteckning, ^eghodelar, pl. I både MELL och KrLL är gops dominerande. De angivna beläggsiffrorna nämns bara för att visa på eventuella tendenser, vilka i så fall får styrkas med övrigt material. Av denna jämförelse att döma är den äldsta beteckningen ordet/^e. Detta ord tycks senast i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet ha slagits ut av gops. Vid samma tid tyckspcenningar, pl., ha dykt upp och under en tid konkurrerat med gops. Det yngsta ordet i sammanhanget tycks vara ^ghodelar, pl. Detta anträffas således i lagspråket drygt 200 år senare än det tidigast blivit belagt i diplomspråket (se det ovan citerade diplomet DS 184a). Detta tycks stämma väl med lagspråkets ovan (se 1.5.3.) konstaterade konservatismbeträffande/^e. En diakronisk analys av detta slag ger som synes endast en mycket grov och onyanserad bild av utvecklingen. Den kräver somkomplement en synkronisk analys, vilken förhoppningsvis i första hand måste bekräfta den grova bild vi fått genomdiakronisk analys, men också bör kunna säga något omhur denna utveckling gått till. 5.5. Synkronisk analys. Ojämn termförnyelse Vi vet att språkets ordförråd i dag långsamt men säkert förnyas. Detta är ingenting nytt. Mängder av fornspråksord har slagits ut och ersatts av andra, t.ex. fsv. arvodhe av nysv. arbete, fsv. bardaghi av nysv. slag, stryk, fsv. fals av nysv. bedrägeri, fsv. sokri av nysv. församling. I lagspråkets förråd av termer har följaktligen en successiv förnyelse ägt rum. Intressant i detta sammanhang är att en given termofta inte har bytts ut med genomförd språklig konsekvens. 5.5.1. Fenomenet partiellt fördröjt termbyte Vad somförst händer vid ett byte av termer är att det gamla ordet slås ut i simplex av det nya. Till det gamla ordet har emellertid ofta bildats sammansättningar och avledningar. Det är ingalunda självklart att dessa samtidigt skulle bytas ut mot sammansättningar och avledningar bildade till det nya ordet - tvärtomtorde motsatsen vara regel. Ett extremt exempel på denna mekanismär sammansättningen inlagsfä i den

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=