RB 61

20 (3.) AVSÄRSKILT VÄRDE (3.1) Sitir brytifiri bo manz agher ingti i bono. köper iorp celler görsimcer. aghe bonden sumgopzit agher. (Sitter en bryte för en mans bo, äger intet i boet, köper jord eller dyrbarheter, då äge det bonden, som äger godset.) YVgL AB24 (3.2) Nuf^er leysingi leysingiu oc er annars skapdrottens ia til en annars eigi. Sa er eigi iatter efpar er audcefumat skipta. Pa ma hann sic til telia. en efvandr<ebe ero. pa ma hann sicfra telia gorollo. (No får ein loysing ei loysingskvinne, og drotten til den eine har samtykt, men ikkjedrotten til den andre; den somikkjesamtykkjer, kan då rekna seg med umdet er midel å skifta, men er det fatigdom, kann han rekna seg frå i eitt og alt.; Robberstad.) GulL 63 Ord som görsemi och audh^efi har i sin betydelse en konnotation av AV SÄRSKILT VÄRDE. Här används de också i rättsliga kontexter somunderstryker denna konnotation. I exemplen är detta lättförståeligt - lagstiftaren vill i vissa typfall förhindra att en person sominte äger något själv skall på ett lättvindigt sätt kunna komma åt egendom av någon betydenhet som egentligen tillhör en annan person. Robberstads enkla översättningsord »midel» i (3.2) förefaller mig därför vara något av ett understatement. (4.) AVSPECIELLT SLAG (4.1) hever hann ladet sér par byrdi fiar ocfata. (han har laga seg byrder av gods og kla;de. Robberstad). GulL 160 Här kan man inte utan vidare antaga att fé och/pr, pl., skulle vara helt liktydiga. Hertzberg översätter/ör med »indpakket gods, reiseeffekter, ladning, eiendele». Såvitt jag har kunnat förstå av ordets användning i andra sammanhang har dess betydelse en konnotation av SOM MANBÄRELLER FORSLAR MED SIG. Eftersom motsvarande omständighet just föreligger i denna kontext bör detta diskvalificera belägget som alltför specialiserat för att godkännas som beteckning för MOBIL EGENDOM, även om man kanske inte med Robberstad skulle översätta det med »klxde». (5.) I SINHELHET, EMFATISKT (5.1) (Den som bryter konungens edsöre) han hazver forgiort allu py_ han a owan iorpena. (har förverkat allt det somhan äger ovan jord). SdL KgB 9: pr. Det förekommer ytterligt sällan i det fornnordiska lagspråket att begreppet EGENDOMI ALLMÄNHET eller dess subkategorier betecknas genom en

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=