RB 61

19 lexer somenbart innehåller de angivna semantiska komponenterna men saknar ytterligare konnotationer. Lexer som innehåller fler semantiska komponenter blir genomdetta alltför specialiserade. Enkelt uttryckt vill jag begränsa materialet till sådana lexemsom kan anses vara semantiskt utbytbara, kommutabla. Vid bedömningen av huruvida ett belagt lexem kan anses ha varit en generellt utbytbar beteckning måste jag vara realistisk. Någon helt säker bedömning kan aldrig göras på ett fornspråksmaterial. Vissa typer av komponenter förefaller dock ganska klart semantiskt övertaliga och återkommer ofta eller är av principiell vikt. Även kombinationer av övertaliga komponenter kan förekomma. Här ett urval. (1.) FÖREKOMMANDEINOM VISS RAM (1.1 ) Skuldum skal skipta svmho. (Skulder skall man skifta så sombo). ÄVgL AB 21:3 (1.2) Kona taka;r pripiung i ho,. (Hustrun tager tredjedelen i boet.). ÄVgL 18: pr. Ordet ho betecknar här all den egendom som makarna tillsammans äger. I detta sammanhang kan vi bortse från enskild egendomi formav hemföljd o.d. Den specialiserande konnotationen SOM INNEFATTAS I MAKARNAS BO förefaller här diskvalificera ordet ho som beteckning för EGENDOM I ALLMÄNHET. (2.) SOMUTGÖRBETALNINGSMEDEL (2.1) ... at hanfikpa lorp. fore fv ok fnllce örx. (för gods och fulla penningar - så SLL 5, s. 387; dock väl eg. blott: för full betalning). YVgL Add. 11:6 (2.2) Nu skal egh oranhot höta firi pdcn sum lösUer xr mi.ep f^okfnenda man böta försoningsbot för den somär löst med gods och fränders ed. SLL ÖgL, s. 60; dock väl här snarare: ... löst med lösensumma och fränders ed.) ÖgL DrB 10: pr. epe. (Ej skall I dessa fall är det inte förhållandet att något är föremål för ägande som är i fokus utan i stället att något används som betalningsmedel. Samma ord —fat — användes i det äldsta skedet som beteckning både för EGENDOM och för BETALNINGSMEDEL. Detta är lättförståeligt med tanke på att mynt var jämförelsevis ovanliga. Betalningsmedel {v^erpörar, pl.) var en lång rad olika slag av egendom, i synnerhet (omyntat) silver och guld samt kläde (jfr KLNM 19, art. Veräaurar). Oavsett vilken beteckning somanvändes för den egendom somanvändes i en betalningssituation, så utgjorde ju egendomen då betalning, och belägget diskvalificeras i och med denna konnotation.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=