RB 61

10 SundLVR (en flock ingående i runristningen på den s.k. Forsa-ringen i Forsa, Hälsingland). Flocken innehåller en bötesregel som enligt min tolkning rör underlåtet underhåll av hägnad runtomkring vi (se Ruthström 1990; Widmark 1999a). Flocken utgör sannolikt ett avsnitt av en vi-balk eller vi-rätt som torde ha gällt för folklandet Sunded i Hälsingland vid slutet av 800-talet eller början av 900-talet. ÄVgL (med hss från 1280-talet och delvis mitten av 1200-talet) gällde för Västergötland. Den är en avskrift som anses återge en redaktion från början av 1200-talet (SLL 5 s. XVIII).^ YVgL (med hs från ca 1350) är en bearbetning av ÄVgL, som utförts någon gång mellan 1281 och 1300, sannolikt på 1290-talet (SLL 5, s. XLIII). OgL (med hs från mitten av 1300-talet) gällde i nuvarande Östergötland och i Vista, Tveta, Vedbo, Sevede och Tjust i nuvarande Småland. Lagen anses enligt hävdvunnen uppfattning återge en redaktion från omkr. 1290 (SLL 1, ÖgL s. 3).-^ SmLKr (med hs från mitten av 1300-talet) gällde i Värend. Eftersomde övriga till Tiohärads lagsaga hörande områdena (Njudung och Finnveden) hörde till Linköpings - icke Växjö - stift, är det osäkert omSmLKr gällde även i dessa områden. Smålandslagen anses ha blivit nedskriven i slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet (SLL 5, s. LXXVIII).^ GL (med hs från mitten av 1300-talet) gällde för Gotland. Den anses ha blivit redigerad icke senare än omkr. 1300.^ SdL (med hs från mitten av 1300-talet) gällde för Södermanland. Den bevarade texten anses i stort sett återge en lagredaktion från omkr. år 1300, vilken på vissa punkter sedermera reviderats och i sålunda reviderat skick stadfästs år 1327 (SLL 3, s. XXVf.). UL (med hs från förra hälften el. mitten av 1300-talet) gällde i de tre folklanden Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland samt i Norra Roden (dvs. i nuvarande Uppland); dessutom gällde lagen i nuvarande Gästrikland, vilket vid tiden för lagens utarbetande torde ha räknats till Tiundaland (UL Pra^fatio och Confirmatio samt SLL 1, s. 10, n. 13, s. 11 n. 3). UL stadfästes år 1296. ^ Denna hävdvunna åsikt har av E. Sjöholm kritiserats, dock utan egentlig motivering (Sjöholml988 s. 91). ■* Sjöholm hävdar - icke övertygande - att redaktionstidpunkten är något senare än 1350 (Sjöholm 1988 s. 244). Tanken att OgL skulle vara yngre än MELL motsägs av språkliga fakta (se Wendt 1999, s. 139 f.). Min avsikt är att i annat sammanhang närmare kommentera Sjöholms uppfattning. 5 Sjöholm - icke övertygande - att SmLKr icke ingått i någon Smålandslag (Sjöholm anser 1988, s. 90). Sjöholm anser - icke övertvgande — att lagen icke blivit redigerad förrän vid MELL: s tillkomst 1350 (Sjöholm 1988, s. 92).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=