RB 61

161 regeln kommit emellan - den primära regeln fortfarande borde ha kvar den ursprungliga terminologin. Omman nu uppställer hypotesen att den specifika andelsterminologien med termerna lösir örar, lösörar, lösöre verkligen var den äldsta, så borde den återfinnas i den primära regel som rör giftorätten i varje enskild lag, försåvitt den primära regeln inte blivit utsatt för någon omredigering efter sitt införande. Om man då tog bort alla flockar som innehåller termerna lösir örar, lösörar, lösöre, så borde enbart eller framför allt sekundära regler - konsekvensregler eller specialregler - bli kvar, då med den allmänna andelsterminologien. En undersökning av detta ger emellertid ett helt annat resultat. (1.) UL I UL är 2 av 3 regler som innehåller termen lösörar, lösöre på ena eller andra sättet sekundära (yEB 7:1; 9:1). Den återstående regeln för giftorätten är 3: pr. Den innehåller den primära giftorättsregeln, då med den allmänna andelsterminologin, men också somvi har sett ovan (V.3.3. (1)) - av allt att döma sekundärt, somett inskott - termen lösörar. (2.) OgL I OgL verkar den uppställda hypotesen vid första anblicken stämma bättre. Vid närmare påseende stämmer den dock inte alls. Den primära regel som alltså skulle konstituera bl.a. giftorättens inträde i och med den s.k. sängledningen är så rumphuggen att den bara består av frasen »pa <er hun kumin til alzs raetzs hanum ok han a bapi svara ok sökia firi hana». Man får alltså inte reda på vari denna rätt närmare bestämt bestod. Vad somföljer är i stället en påhängd skiftesregel somhänför sig till specialfallet att hustrun dör barnlös. Den nyvigda brudens rättigheter hinner alltså här inte fullt utsägas, förrän hon tänks somdöd och barnlös. Det viktigaär nu att den - specifika - giftorättsterminologi som används inte är knuten till den primära regeln utan till den påhängda, sekundära skiftesregeln. Den påhängda regeln - senare delen av GB 7: pr - förefaller ha fått en för lagens redaktionstidpunkt helt modern terminologi - både sammansättningen lösörar i stället för den äldre förbindelsen lösir örar och den yngre termen gops i stället för äldre f^e. Dessutomhar regeln fått ett mer avancerat innehåll än väntat - mannen får rätt till allt kvinnans lösöre i stället för 2/3 (somi andra delar av lagen). Regeln kan därmed starkt misstänkas för att tillhöra lagens helt nyredigerade delar. Hopkopplingen med den primära giftorättsregeln har då med all sannolikhet medfört en omredigering och förkortning av denna regels ursprungliga lydelse. Jag återkommer strax till den primära GB 7: pr. Samtliga övriga sekundära regler - GB 14:2; 15; 22 och 29:1 - har dock enbart uttryck för andel i bo, vilket alltså i och för sig skulle stämma med hypotesen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=