RB 61

X 4. Metoden - språkgeografiskt 4.1. Jämförbarheten i tiden 4.2. Frånvaro av spridningshinder 4.3. Geografisk fördelning och täckning 4.4. Sammanfattande diskussion 5. Kronologisk språkgeografisk analys. Diakronisk och synkronisk analys 43 5.1. Denursprungliga redaktionens text 5.2. Den enskilda lagregelns ursprungliga redaktion 5.3. Frekvens kontra bruklighet 5.4. Diakronisk analvs 5.5. Synkronisk analys. Ojämn termförnyelse 5.5.1. Fenomenet partiellt fördröjt termbyte 5.5.2. Analys av ett laginventarium 5.6. Sammanfattning 6. Excerperingsprinciperna 6.1. Excerperingsprinciperna eventuell felkälla? 6.2. Företeelsen ny tillbakasyftande beteckning 6.3. Varianterna 7. Disposition IL Den medeltida terminologiska förnyelsen— materialet 1. Grov paradigmatisk analys 1.1. Utgångspunkten 1.2. Det äldsta skiktet av termer 1.2.1. Fé/fce och göz/gops 1.2.2. Land ochjgrd/iorp 1.3. »Ulfljöts lag» 1.4. Sammanfattning 2. Fördjupad paradigmatisk analys 2.1. Inledning 2.2. Överblick över beteckningarna 2.3. Kommentar -urval av beteckningar för analys 2.4. Detaljanalys av »mellankommande» beteckningar 2.4.1. Allmänna utgångspunkter 2.4.2. Accelererad utbyteshastighet - få sammansättningar m.m. 2.4.3. Utgångspunkten - det äldsta nordiska termparet 2.4.4. Presentation av materialet 2.4.4.1. Antagna relativa kronologier 2.4.4.2. Förväntat utseende 2.4.4.3. Utgångstermerna 2.4.4.4. De »mellankommande» beteckningarna 2.4.5. Analys 39 40 40 41 43 44 44 47 48 49 49 51 54 55 55 56 59 59 60 60 60 60 61 62 65 67 68 68 68 69 70 70 71 72 75 76 76 76 78 78

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=