RB 61

116 3.4.3.2. Fysiskt flyttbar egendom Mobil egendom med särskild anknytning till ägarens bo (bo-anknuten e.) skulle säljas med mäklare, hemulsman. Denna mäklare skulle sedan vara skyldig att vid eventuellt klander från tredje man styrka att egendomen i den nye ägarens hand lagligen kunde ledas tillbaka till säljaren (och således inte var stulen från den klandrande och inte heller kunde frånvinnas köparen). Detta köp av bo-anknuten egendom kallades i svensk och dansk rätt köp m<xf vin och vitni ’köp med vän och vittne’ (AVgL TjB 19:2, ÖgL KpB 1, SkL 137, 138, JL 2:93, i norsk rätt kaup med heimildarmanni ’köp med hemulsman’ (GulL 254) eller kaup med vdttumok med handsölum ok med heimildartökum’köp med vittnen och överlämnande och hemulsborgensman’ (BjR110, MHLL 8:10; jfr gripa til hemföpu celler hemgi^rp etc. UL MB 43: pr, DL BB 35:2, SdL LB 7). Den typ av egendomsomansågs ha denna särskilda anknytning till boet var dels boskap och växande gröda (jfr fvn. bu ok lod, fsv. och fd. hemaföt, n. ppf.), dels också vad som på gården frambragts genom arbete {hemagiort, n. ppf.). Denna kategori av egendomanges i AVgL i allittererad formpå följande sätt: Horss ok nöt, hoffaz ok hornfas skapat klasbi ok skiept uakn bem skal köpas ok saslias mxlp vin ok vittni {Häst och nöt, hornfä och hovfä, skurna kläder och skaftade vapen, dem skall man köpa och sälja medvän och vittne.) ÄVgLTjB 19:2 ÖgL är något utförligare, och första flocken i denna lags köpmålabalk (som f. ö. på fsv. heter Vinsorpa balkcer) lyder: Nu will bonde lprx\ sin saelia: han skal m^eb uin ok uitni köpa sum hasst. Nu kuika allan b^en sumhorn ok hof hauler, ba skal maeb uin ok uitni köpa: for utan höns ok gas. hund ok kat. skapat klsebe ok skaept uakn. skalpat suasrb- giort gull ok siluser. lasst hus ok dorab: b^^ ®kal alt m^eb uin ok uitni köpa. (Nu vill bonde sälja sin träl; honom skall man köpa med vän och vittnen liksom häst. Allfänad, somhar horn och hov, skall man köpa medvän och vittnen, men icke höns och gås, hund och katt. Skuret kläde och skaftade vapen, svärd med skida, arbetat guld och silver, hus med lås och dörr, allt detta skall man köpa med vän och vittnen.) ÖgL KpB 1 Det framgår klart att inte alla på gården uppfödda djur behövde säljas med mäklare, bara de värdefullaste, häst och nötkreatur. Det ligger då nära hands att anta att det kanske var själva värdet som var kriterium. Så enkelt var det dock sannolikt inte. Det förefaller faktiskt som om själva kärnan i den rättsliga konstruktionen var föreställningen om boet/bolet som upphovet till egendom, somalstrare av avkomma el. frukt; jfr ÖgL KpB 6:7 i SLL: till

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=