RB 61

102 Schlyter: land: »2) jordegendom... Jfr Attungs-, Halfmarka-, mark-, pxnnings-, öres-, örtogha land». Kommentar: i alla ssgr utom en är det fråga om avkastning; snarast snäv betydelse. Söderwall: land: »2) jord, jordegendom, siaxpenninga land SD 1:735 (1230-60)» ... »Jfr attungs-, halfattungs-, halfmark(a)-, halförtogs-, mark(ar)-, p2enning(s)-, öris-, örtogh(a)-land.» Suppl.: land: »2) jord, jordegendom ... ’ällofwa örtoghxland jord i ekeby liggiande widh wästersta landet i gambla vpsala sokn’. SD NS 3:72 (1415). Kommentar: även dessa ssgr uttrycker avkastning; snarast snäv bet.] Närmare ommaterialet i ssgr - öresland. Bland de av ordboksförfattarna anförda sammansättningarna tycks eyrisland, öres-land vara den äldsta belagda. Ordet saknas i Hertzberg (norska lagspråket), men redovisas av Fritzner: »eyrisland. n. Jord som giver en 0re i Landskyld? Fm. X, 146:8.» Kommentar: definitionen anger klart avkastning; snarast snäv bet. Schlyter redovisar två här intressanta betydelser: »1) ett stycke åkerjord, somantingen innehöll en viss rymd, 1. var uppskattadt till ett visst värde, efter någon nu okänd grund; troligen ett stycke jord så stort, att därpå ett visst mått (öre) säd kunde sås. VG QB 7: 3] »2) ett åttondels markland». Under markland, markaland ger Schlyter sedan definitionen: »en jordegendom(eg. åker), hvaraf troligen en landbo ursprungligen erlagt en mark silfver i afrad (jfr. Halfmarka land. )( öris land &c.» Det av Schlyter först avsedda stället, ÄVgLJB 7:3, lyder: »Hauir mapper topt i by ok or<xss land ok sex lassa (Xng. pa.» SLL översätter detta med. »Har en man tomt i hy och en öres åker.» Ett särskilt tydligt exempel finns i SkL I. 75 (i SSGL), som helt uttryckligt gäller enbart åker och äng {»ak^r ^ILer ,eng»). Här säger den ena parten i en murkivisi:»Repmät, om du vill. Jag och minaförfäder hava fått av din jordett öresland.» {»afpinni iorpo öra:s land»). Det framgår således av ovanstående helt odiskutabelt att en snäv betydelse faktiskt är belagd i fn. lagspråk. Denna betydelse tycks vara antingen enbart ’odlingsbar mark, åkermark’ (så i t.ex. GrägK 174 och HäkB 81 och i ÄVgLJB 7: 3) eller ’odlings- och betesmark’ (så av allt att döma i SkL I. 75).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=