RB 61

86 ÄVgL har 5 belägg, alla enbart lösir örar. Av dessa har 3 st. (2-4) direkta och helt oförändrade motsvarigheter i YVgL. Ett belägg, (1), har en direkt motsvarighet, men med ett tillägg omallmänningsjord. Denna omredigering har troligen orsakat utbytet av lösir örar mot lösörar. YVgL har ytterligare ett belägg på lösir örar (6). Detta står i en förverkanderegel vid mordbrand, en regel som i själva verket är losssryckt ur sitt rätta sammanhang i balken Orbotamal. Förverkanderegeln är således densamma somi O 1: pr (se 4). De återstående tre beläggen på lösörar i YVgL (8-10) saknar motsvarigheter i ÄVgL och står i flockar som av alla tecken att döma måste vara nyskriven lag. Reglerna handlar sålunda ombl.a. gåva till kyrkan och omhur den nya företeelsen nyttjanderätt till allmänningsjord skulle hanteras rättsligt. Resultatet av denna jämförelse mellan ÄVgL och YVgL visar att den äldre formen i YVgL enbart förekommer i regler som mer eller mindre oförändrade bibehållits från det äldre stadiumsomrepresenteras av ÄVgL. Formen lösörar fungerar sålunda uppenbarligen som markör för yngre skikt av lagtexten än vad formen lösir örar gör. 3.4. En kombinerad, relativ form- och beteckningskronologi Jag skall nu göra ett försök att ställa upp en kombinerad, relativ form- och beteckningskronologi för /ös-termerna i fn. lagtext. Det måste då genast påpekas att de danska lagarna faller så gott somhelt utanför denna kronologi, eftersom /ö5-termer praktiskt taget helt saknas. Skälet till detta kommer att framgå av kap. III. Vidare måste norskt och svenskt lagspråk redovisas vart för sig, eftersomde norska lagarna återspeglar en delvis äldre del av /ö5-termernas historia än de svenska. Jag redovisar därför det norska materialet först och det svenska därefter. Numreringen nedan kommer då att - i varje land för sig - återspegla en utveckling över tid. Tabell 13. (1) lauss eyrir/lausir aurar - {j'Hausaeyrir) — laust fc) — lausafé (2) lausafé- laust gdz — lausagöz, (3) lös örir, lösir örar - lösöre, lösörar (4) lösöre, lösörar - {lösirpxnningar) - {"^löspxnningar) - lösöre, lösörar (5) lösöre, lösörar - löst gops - f^lösgops) - lösöre, lösörar Ordningsföljden inomde enskilda punkterna anger enbart den kronologiska ordning i vilken /ö5-termuppträder. Detta innbär inte i och för sig att den tidigare termen skulle upphöra att användas. Endast där en termhar satts inomparentes menas att termen haft en begränsad livslängd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=