RB 61

85 3.2. Översikt över förekommande /ö5-termer Följande /ö5-termer förekommer i lagtextmaterialet: lauss eyrir/lös örir, sg. o. pl., lösöre, sg., lausaaurar/lösörar, pl., lausafé, laust göz^/löst gops, lausagöz, lösirpcjenningar. En närmare granskning av uppräkningen visar att luckor finns där möjliga beteckningar saknas, t.ex. '-laust fé, ''lösgops och ''^lausir penningar. Det förekommer inte heller något i och för sig tänkbart ''7ös koster eller '7ö5 eghn. Diskussionen i kap. III kommer att kasta ett strukturellt ljus över /ös-termernas funktion. 3.3. Skilda former - skilda åldersskikt Ett mycket klart exempel på hur skilda former följer skilda åldersskikt finns i västgötalagarna. Det handfasta förhållandet att vi har lagen för samma landskap i två versioner, den ena äldre och den andra yngre, kan här utnyttjas som pedagogiskt exempel. ÄVgL har sålunda enbart lös örir och lösir örar, alltså enbart fast förbindelse. YVgL däremot har både lösir örar och sammansättningen lösörar. Redan av detta förhållande kan man alltså direkt se att lösörar tidigast uppträdde i ett yngre åldersskikt än lösir örar. Det går dock att nå ett steg längre. Man kan nu fråga sig om både formen lösir örar och formen lösörar kunde användas om varandra i det skede när YVgL redigerades. I så fall skulle inte den använda formen kunna säga något om en given regels relativa ålder i YVgL. Så verkar dock inte vara fallet. Beläggen fördelar sig nämligen på följande sätt: Tabell 12. AVgL YVgL 1. lösir örar - AB 6: pr 2. lösir örar - JB 3:4 3. lösir örar -JB 4:2 4. lösir örar -02 5. lösir örar - O4 6. - 7. (motsv. JB 3:4, se ovan) 8.- 9.- 10.- lösörar — AB 8/=+tillägg lösir Ö7-ar -]B 8/oförändrat lösir örrfr -JB 11/oförändrat lösir örar - O 1: pr/oförändrat lösir örar — RB 3 lösir örar — Add. 11:11 lösörar -JB 46/gåva lösörar - Add. 11:11/allm.jord lösörar - KB 24, n. 73/gåva ^ Ordet förekommer endast i en s.k. réttarböt, inte i det excerperade lagtextmaterialet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=