RB 61

81 Tabell 11. Invcntariesammandrag. Beteckning: pfenning, sg. o. pl. Ingående i FASoch ej hänförlig till kol. II-VI Generell representation Specialiserad representation I antites Utoma. Lag Mobil egendom Egendom i allm. Immobil egendom Mobil egendom Implicit a. Explicit antites Implicit a. VII I II III IV V VI GrägK GrägSt FrostL FrostLI GulL EidsLKr BorgLK ÄVgL YVgL iorj? (4) lösir parnningar, pl. pl. (3) FAS (2) pl. (1) pl. (1) lösir parnningar. pl. (2) OgL SmLKr GL pl. (4) iorj? (1) lösir penningar, pl. pl. (2) SdL UL pl. (2) pl. (5) pl. (2) pl. (5) pl. FAS VmL pl. (1) DL HL SkL (1) VSjLAO VSjL.E VSjLYR ESjL JL sg. (3) FAS (2) komst i FAS. Det förefaller som om eghn som immobilterm sedan har spritt sig till nästan hela Sverige och möjligen dessutomtill Norge. Ordet eign finns där belagt somimmobiltermi FrostL:s unga Inledning (tidigast från 1260) men saknas helt i själva lagen som är äldre. Alternativt skulle de tre beläggen som överordnad term i GulL kunna tolkas så att en utveckling från överordnad termtill immobiltermsommotsvarar utvecklingen i Sverige har ägt rumäven i Norge. Eghn lyckades dock aldrig bli dominerande immobilterm, inte ens i ÖgL (32 belägg mot 83 för iorp). När det gäller GL, är det inte förekomsten av aign somdominerande immobiltermsomär anmärkningsvärd. Det är i stället det förhållandet att det av lagens terminologi klart framgår att aign som överordnad term trängdes ut av kustr {koster) (se 11.2.4.6.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=