RB 60

105 att »gi en samlet fremstilling af ialtfald strafferettens specielle del», men att utnämningen till amtmann i Finnmarken hade omöjliggjort en fortsättning av arbetet med undantag av slutförandet av avsnittet omsedlighetsbrotten. Aven Urbyes bok byggde på föreläsningar, hållna vid universitetet år 1904. Den slutliga texten var utförligare än föreläsningarna, då Urbye hade tänkt sig arbetet både som en lärobok för studerande och som en handbok för praktiska jurister. Författaren sade sig ha speciellt behandlat »praktisk-processuelle sporsmaal i förbindelse med de strafretlige», medan han i stort sett hade låtit bli att citera främmande litteratur.^^ Straffrättslitteraturen utökades av några monografier. Getz’ viktigaste straffrättsliga skrift utan direkt anknytning till lagstiftningsarbetet var »Om den saakaldte Delagtighed i Forbrydelser» (särtr. av NRt 1875; 64 s.), en över självvalt ämne hållen provföreläsning för en professur i juridik, i vilken Getz framställde sin variant av den s.k. nordiska rättsstridighetsläran.^"^ Hagerups enda straffrättsliga monografi var »Formuesindgreb og dokumentforbrydelser» (2. »under hensyntagen til straffelovudkastet» gjennemarb. o. udv. udg. 1898; XII +229 s.; 8:o; första uppl. i NRt 1891, s. 649-789; även särtr.).^^ jon Skeies »Omzerekraenkelser efter norsk ret» (1910; VIII +440 s.; 8:o) hade tidigare utkommit i TfR 1903-1904. Arbetet har en starkt historisk prägel; enligt författaren var den historiska delen (s. 3—201) nästan oförändrad i det slutliga arbetet jämfört med artikeln i TfR, medan den dogmatiska delen var »nasrmest et nyt verk». 3.6. Processrätten Ett sällsynt, både civil- och straffprocess omfattande arbete är Getz’ »Om paaanke til hoiere ret i civile og kriminelle sager. Et afsnit af den norske proces» (1884; XIV-1-263 s.; 8:0).^^ 3.6.1. Civilprocessen I motsats till straffprocessen blev civilprocessen förnyad först år 1915. Hagerups »Forelzesninger over den norske Civilproces, I-IV» (1895-1901; 610 s.-i-efterskrift; XXI-1-584 s.; XVI-(-264 s. och XVI-1-428 s.; 8:0; 2. uppl. av hela verket 1903—1907) behandlade sålunda den gamla rätten. Framställningen fördröjdes och dess plan förändrades under arbetets gång dels på grund av att Urbye, Forord. Omteorins inflytande i nordisk doktrin, se Hagerup, TfR1909, s. 298. Recension i TfR 1899, s. 375-381 (Andreas Urbye). Skeie, Forord. Positiv recension i TfR1888, s. 345-355 (I. H. Deuntzer).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=