RB 60

98 hade somcivilist haft föga att ge Stängs juristgeneration med undantag av en ny metod: »Det var metoden, som grep os, og som löftet os op over stoffets tilfasldigheder, over national avgrasnsning, op i retsbegrepernes sf^ere, hvor der er plads mellemvasggene og hoit til taket». Artikelns natur krävde naturligtvis ett positivt slutomdöme omverket. Stang sade sig vid en förnyad genomgång ha läst sig »igjen glad i boken» och förstått, vilken betydelse den hade haft för en ungdom, som »strasver mot utsigten oppe paa hoidene og ikke kan slaa sig til ro i snevre husrum nede i dalen»; det var huvudsakligen »Hagerups Kjop og Salg, som gav retsstudiet reisning og liv for os».^^ Hagerups »Den norske Panteret» (1889; XII+499 s. inkl. reg.; 8:o; 4. udg. 1925) är författarens mest omfattande civilrättsliga arbete. Arbetet är en hybrid mellan en lärobok och en handbok; i den första upplagan försökte Hagerup lösa problemet genom att placera detaljundersökningarna i fotnoterna. Panträtten hade i norsk doktrin behandlats inomobligationsrätten, men Hagerup ansåg, att ämnet bäst kunde placeras i en framställning av hela sakrätten; han avstod dock senare från planerna på att skriva en sådan.Också i panträttsframställningen strävade Hagerup till en mera internationell betoning av ämnet. Eftersom »de hidhorende positive retskilders mangelfulde beskaffenhed» gjorde det omöjligt att »overhovedet stille emnet i det rette videnskabelige lys», så kunde man inte »inskraenke blikket til den positive norske ret og retspraxis». Hagerup hade sökt en grund för framställningen »ved at se retsinstituterne i deres mere universelle sammenhasng med beslsegtede retsdannelser i andre lande», och han ansåg, att man för förståelsen av norsk rätt borde tillgodogöra sig »den videnskabelige og praktiske udvikling, der andetsteds er bleven identiske eller beslasgtede problemer til del».^® Den unge Morgenstiernes första arbete är den med »Kronprinsens Guldmedalje» belönade skriften »Om Kompensation efter norsk Ret» (särtryck av NRt 1879; Indhold+124 s.), somvar en bearbetning av en i Leipzig vinterterminen 1877-1878 skriven avhandling »Kompensation efter norsk og romersk Ret».Hans »OmErstatningsansvar for andres Handlinger sasrlig omStatsansvar for Embetshandlinger» (särtryck av NRt 1887; Indhold+241 s.) hör delvis till den offentliga rätten.Hambros »OmForasldelse af Fordringer efter norsk Ret (Lov af 27 Juli 1896 No. 7)» (1897; VII +128 s.; 8:o) är, såsom rubriken Stang, TfR 1922, s. 16 f. Se Hagerup, Panteret, Forord och Forord til anden udgave. Se Hagerup, Panteret, Forord. Morgenstieme, NRt 1879, s. 509 not 1. Recensioner i UfR1887, s. 305-309 (N. Lassen) med diskussion: s. 753-763 (Morgenstieme), 817-821 (replik av N. Lassen), 929-933 (duplik av Morgenstieme), och i TfR 1889, s. 475—489 (V. Bentzon).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=